رئیس جمهور: مردم افراد مسلح را از قریه ها بیرون کنند

  • انتشار: ۱۰ عقرب ۱۳۹۴
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 11099

محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشورمان با اشاره به نقش پررنگ مردم در مبارزه با نیروهای تروریستی از آنها خواست در این راه حکومت را یاری کنند.

رئیس جمهور که در پنجمین کنفرانس ملی مشورتی شوراهای انکشافی قریه سخنرانی میکرد گفت: هر فردی که در مقابل حکومت سلاح بر میدارد، آنان را از قریه های تان بیرون کنید، زیرا آنان مردم و اطفال را می کشند، مساجد را شهید میسازند و مکاتب را می سوزانند، آنان در حقیقت گمراه اند.

در این کنفرانس ملی مشورتی که در ارگ بر گزار گردید، رئیس جمهور افزود، بخاطر تولید و ارایه خدمات بهتر و تأمین ارتباطات قریه و شهر، در چند هفته آینده برنامه همبستگی ملی به همبستگی شهری مبدل خواهد شد.

محمد اشرف غنی با اشاره به ارزش آب گفت که تا ده سال آینده ارزش هر قطره آب افغانستان برابر به یک قطره تیل کشور های همسایه خواهد بود.

رئیس جمهور غنی گفت که افغانستان باید به یک کشور صادر کننده مبدل گردد و به همین جهت باید از چشمه تا کشتزار از ضایعات ۴۵ فیصد آب جلوگیری شود و در سال های آینده زمین های زراعتی زیادی در کشور تحت آبیاری قرار گیرد.

رئیس جمهور کشور در زمینه جلوگیری از منازعات آب و غصب زمین به مسؤلین وزارت زراعت هدایت داد که مشترکأ با شوراهای انکشافی، این مشکل را بصورت دقیق تشخیص نموده تا به منظور استفاده درست از این منابع اقدامات صورت گیرد.

رئیس جمهور غنی در خصوص کمک به آسیب دیدگان زلزله اخیر گفت که حکومت با امکانات دست داشته در بخش بازسازی زیر بناها، خانه های تخریب شده، مساجد و مکاتب کمک خواهد کرد.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد که خواسته های مردم افغانستان مشروع و همه جانبه است اما امکانات ما محدود میباشد، پس باید از امکانات موجود استفاده مؤثر صورت گیرد.

رئیس جمهور کشور گفت که قریه، ولسوالی، شاروالی و ولایت بنیاد های ثبات افغانستان میباشند، این پنج ستون باید هماهنگ و همگام شوند.  وی افزود که صلح و ثبات نیاز افغانستان است و ثبات افغانستان بدون ثبات قریه ها نا ممکن است.

محمد اشرف غنی اشتراک گسترده زنان در تمام عرصه ها در افغانستان را برای یک آینده روشن مهم دانسته، گفت که آنان مطابق ارزش های دینی و ملی در کنار برادران خویش سهم شانرا ادا می نمایند.

در این کنفرانس رولا غنی، رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان، شماری از اعضای کابینه، شورای ملی، شوراهای ولایتی و شوراهای انکشافی و تعدادی از نمایندگان کشورهای کمک کننده برای افغانستان، حضور داشتند.