رئیس جمهور غنی بر کیفیت ارائه خدمات درمانی شفاخانه ها تاکید کرد

  • انتشار: ۲۱ سنبله ۱۳۹۷
  • سرویس: سلامت
  • شناسه مطلب: 47328

به گزارش خبرگزاری اطلس به نقل از پژواک،رئيس جمهور غنی ضمن تاکید بر بهبود و کیفیت درمانی شفاخانه ها و تعدیل پروسه های تدارکاتی، خواستار پیشرفت در عمل گردید.

در خبرنامه دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری که آمده است که رئیس جمهور محمد اشرف غنی در دیدار شب گذشته با مسئولین شفاخانه ها و نمایندگان سازمان ‌های بین المللی در ارگ گفته است که به ‌خاطر بهبود ارائه خدمات درمانی باید در وزارت صحت عامه تغییرات اساسی ایجاد گردد.

اشرف غنی گفت: «ما خواهان یک سیستم واحد و واضح هستیم و وزارت صحت باید صاحب مالکیت بخش صحی در این راستا پاسخگو باشد.»

وی خاطر نشان کرده است که رضایت مردم از ارائه خدمات صحی پائین است و وزارت صحت عامه و موسسات مربوطه در هماهنگی و همکاری مشترک باید رضایت و قناعت مردم را حاصل کنند.

او گفته است: «در صورتیکه موسسه های قراردادی معاش کارکنان خود را به موقع پرداخت نکنند، قرارداد از آنان گرفته می‌شود.»

غنی تصریح نموده است که والیان و ولسوالان حق و صلاحیت دارند که در مورد حاضری کارمندان صحی موسسه ها به رياست جمهور معلومات دهند.

وی گفته است: «در بخش خدمات صحی ما خواهان مشارکت دوام دار و میان‌ مدت با موسسه ها هستیم و در ساختار انجوها باید تجدید نظر صورت گیرد و نیز سیستم شکایات تلفنی ایجاد گردد.»

رئیس جمهور،اضافه کرده است که در بدل اجرات و به منظور جلوگیری از فساد، باید سیستم واضح به وجود آید.

غنی خاطر نشان نموده است: «حالت کنونی در بخش صحت پاسخگو نبوده و قابل قبول نمی ‌باشد، زیرا ما پیشرفت را روی کاغذ نه، بلکه در عمل می‌خواهیم.»

در همین حال معین وزارت صحت عامه در مورد افزایش کیفیت خدمات صحی، مدیریت خوب قراردادها و انجوهای مربوطه، شفافیت و رقابت و تعدیل تضمینات، معلومات داد و برای مدیریت خوب خدمات صحی در هماهنگی با ادارات مربوطۀ دولتی، مؤسسات بین‌المللی و تمویل ‌کننده‌گان، کمیتۀ ارزیابی ایجاد گردیده است.

وی اضافه کرده است: «هر انجیوی که مطابق به قرارداد خدمات ارائه نکند، به عوض آن انجیوی دیگر انتخاب خواهد شد.»

معین وزارت صحت عامه ارزیابی‌های مردمی را در بهبود وضعیت خدمات‌ رسانی صحی مهم خوانده گفت: «شکایت آن‌ها که در هرسطح باشد، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. وی افزود، پس از این برای انجیو پیشکی نه، بلکه پس از اجراآت ‌شان پول پرداخت خواهد شد.»

سپس نمایندۀ بانک جهانی، طرح وزارت صحت عامه را به منظور بهبود کیفیت خدمات صحتی مؤثر خواند و به‌ خاطر پیشرفت آن، به وزارت صحت عامه، انجیوها و تمویل ‌کننده‌گان پیشنهاد نمود تا هماهنگی و همکاری شان را تسریع ببخشند.

عبدالحمید صدیقی به نمایندگی از مؤسسات غیر دولتی از توجه رئیس‌جمهور نسبت به مشارکت و همکاری میان وزارت صحت و انجیوهای غیر دولتی تشکر کرده و برای بهبود امور خدمات‌ رسانی در سکتور صحت، خواهان تطبیق اصل مکافات و مجازات گردید.

بعداً داکتر فضل ‌محمود فضلی مشاور ارشد رئیس‌ جمهور با اشاره به ارائه مطالب وزارت صحت عامه برای بهبود کیفیت خدمات صحی گفت که شیوۀ ارزیابی ارائه خدمات صحی باید واضح باشد و نیز بخش تفتیش از انجیوها در آن اضافه گردد.

همچنان مهندس الهام‌ عمر هوتکی رئیس ادارۀ تدارکات ملی گفت: «قراردادهای سکتور صحت در هماهنگی با بانک جهانی از پروژه به برنامه مبدل گردیده است.»

وی افزوده است که برای جلوگیری از انحصار و اشتراک و رقابت انجیوها مشکلات تضمینات از سر راه برداشته شده است.

هوتکی تصریح کرد که در گذشته، قبل از تمام ‌شدن وقت قرارداد، ۹ ماه قبل تمام پول به انجیوها داده می‌ شد، اما از این پس در بدل اجرای کار برای آن ها پول داده می ‌شود.

متعاقباً سبحان رؤف معاون ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست‌جمهوری، با تاکید بر افزایش کیفیت خدمات صحی و رضایت مردم گفت که در روشنایی ارزیابی‌ها باید سطح کیفیت خدمات صحی و رضایت مردم از آن مشخص گردد.