رئیس جمهور به مردم پکتیا: رئیس جمهور شما بیدی نیست که با هر باد بلرزد

  • انتشار: ۳ دلو ۱۳۹۶
  • سرویس: تیتر 1
  • شناسه مطلب: 36031

رئیس جمهور اشرف غنی در دیدار با بزرگان قوم ځدران ولایت پکتیا گفت که رئیس جمهور شما درخت بیدی نیست که با هر باد بلرزد. وی گفته است که بر اساس قانون اساسی و فیصله های آن کشور در ثبات می ماند.

ارگ ریاست جمهوری با نشر خبرنامه ای نوشته است که رئیس جمهور اشرف غنی در دیدار با بزرگان قوم ځدران در ولایت پکتیا گفته است که همانگونه که شما فرزندان قهرمانان هستید، رئیس جمهور شما نیز درخت بید نیست که به هر باد بلرزد. وی با تاکید گفت: قانون اساسی و فیصله های که در روشنایی آن صورت گرفته است، تطبیق می گردد، زیرا به اساس آن کشور و مردم به ثبات می رسند.

در خبرنامه ارگ آمده است؛ محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام روز گذشته در دیدار با بزرگان، فعالان مدنی و جوانان قوم ځدران، مشکلات، خواست ها و پیشنهادات شان را استماع کرد.

رئیس جمهور اضافه کرد که مردم پکتیا و بزرگان ځدران به برکت نفوذ و دانش خویش در زمینه صلح و مذاکرات بین الافغانی، نقش خوبی را ایفا کرده می توانند و در این راستا از نقش و مشوره آنان استفاده صورت خواهد گرفت.

رئیس جمهور غنی، صبر و استقامت مردم لوی پکتیا و بزرگان قوم ځدران را بخاطر اینکه در عرصه های بقای افغانستان، تحکیم روابط بین المللی و جلب حمایت ها و همچنان رسیدگی به مناطق دیگر کشور فرصت کافی داده اند، مورد ستایش قرار داد.

وی افزود: اکنون نوبت پکتیا است و برعلاوۀ رسیدگی به مشکلات آنان، پروژه های انکشافی در لوی پکیتا تطبیق خواهد شد که از این طریق تغییرات مثبت در زندگی مردم، رونما می گردد.

محمد اشرف غنی گفت که افغانستان در یک سال، ۶۰۰ میلیون دالر صادرات جلغوزه دارد که قبلاً به پاکستان قاچاق می گردید و از آنجا به نام محصولات پاکستانی به چین صادر می شد. حکومت افغانستان در نظر دارد تا جلو قاچاق جلغوزه را گرفته و آن را به تمام بازارهای جهان صادر نماید.

محمد اشرف غنی گفت که بخاطر صنعتی‎سازی لوی پکتیا و مبدل نمودن آن به یک زون اقتصادی، برنامه های مشخص داریم.  وی افزود که برای انکشاف ولسوالی های سرحدی، برنامه های روی دست داریم که در آیندۀ نزدیک با تطبیق آن در زندگی مردم تغییر اساسی ایجاد می شود.