رئیس جمهور امروز تذکره الکترونیک خویش را اخد خواهد کرد

  • انتشار: ۱۳ ثور ۱۳۹۷
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 40760

گفته می شود با وجود مخالفت ها در مورد توزیع تذکره های الکترونیک، امروز رئیس جمهور اشرف غنی به گونه رسمی تذکره خویش را اخذ خواهد کرد و روند توزیع این نوع تذکره ها به زودی آغاز خواهد شد.

اواخر سال گذشته روند بایومتریک تذکره های الکترونیک در ارگ آغاز شد و بعد از گذشت چند ماه، امروز رئیس جمهور غنی، تذکره الکترونیک خویش را اخذ خواهد کرد.

این در حالیست که پیش از این به دلیل برخی مخالفت ها، رئیس اجرایی خواهان معطل شدن روند توزیع این نوع تذکره ها شده بود.

اواخر سال گذشته خورشیدی ریاست اجرائی گفته بود که برای توزیع تذکره‌های الکترونیک باید “اجماع ملی و توافق همگانی” وجود داشته باشد. ریاست اجرایی گفته بود که توزیع تذکره‌های الکترونیک نیاز به بحث و دقت بیشتر دارد.

اشرف غنی طی فرمان تقنینی در مادۀ شش قانون ثبت احوال نفوس تعدیل وارد کرد و کمیسیون مشترک پارلمان و سنا نیز آن را تائید نمود که بربنیاد آن، واژه اسلام و افغان در قانون ثبت احوال نفوس اضافه شد.

اما هنوز هم تعداد زیادی اعضای پارلمان با ایجاد تعدیل در مادۀ شش قانون ثبت احوال نفوس و درج کلمه افغان در این نوع تذکره ها مخالفند.