دیده بان شفافیت افغانستان: زندان های افغانستان به مراکزی برای شکنجه زندانیان مبدل شده است

  • انتشار: ۲۱ عقرب ۱۳۹۶
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 33174

سید اکرام افضلی رئیس اجرایی دیده بان شفافیت افغانستان می گوید که برخی از زندان های افغانستان، به مراکزی برای نقض حقوق بشر و شکنجه زندانیان تبدیل شده است. وی می گوید زندگی بعضی از این زندانیان با تهدید جدی مواجه است.

دیده بان شفافیت افغانستان، گزارش تحقیقیِ را در مورد وضعیت زندان‌های پلچرخی، بغلان و میدان‌وردک منتشر کرد که بیانگر نقض حقوق بشری زندانیان، شکنجه‌شدن و عقده‌یی شدن آنان است.

سید اکرام افضلی، رئیس اجرایی این اداره روز یکشنبه هنگام نشر این گزارش به رسانه‌ها گفت، معیارهای که در قوانین افغانستان برای زندان‌ها در نظر گرفته شده است، این معیارها در زندان‌ها عملی نمی‌شود و زندگی زندانیان در برخی زندان‌ها با تهدیدهای جدی مواجه است.

او افزود “چیزی که بسیار واضح است در زندان‌های افغانستان، به جای این که زندان‌های افغانستان مراکز سلب آزادی باشد، اینها مبدل شده به مراکز نقض حقوق بشر، مراکز شکنجه و ایجاد عقده‌ها، متأسفانه که وضعیت زندان‌ها با وجود مصرف میلیون‌ها دالر، هنوز هم به شکل جدی به مشکلاتی مواجه است که واقعاً وضعیت زندان‌ها را غیرانسانی ساخته”.

بر اساس گزارش دیده بان شفافیت، بیش از یک هزار مورد شناسایی شده است که در جریان سال‌های گذشته هیچ توجهی به آنها نشده است.

تفتیش مشترک از کارهای ساختمانی زندان‌ها، مشخص‌شدن بودجه برای حفظ و مراقبت، اصلاحات در زندان‌ها از لحاظ ایجاد سهولت و مدیریت، خواست‌های عمدۀ دیدبان شفافیت افغانستان از حکومت است که به صورت جدی بر آن تأکید کرده است.