دیدار مشاور امنیت ملی با معاون وزیر خارجه آمریکا

  • انتشار: ۱۹ حمل ۱۳۹۷
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 39394

حنیف اتمر مشاور امنیت ملی با خانم الیس ولس معاون وزارت خارجه ایالات متحده امریکا، درباره اوضاع سیاسی و امنیتی افغانستان و منطقه صحبت نمود.

دفتر مبطوعاتی مشاور امنیت ملی با نشر خبرنامه ای نوشته است “در این دیدار هر دو طرف موضوعات پس از کنفرانس کابل و نشست تعقیبی تاشکند را به بررسی گرفتند و بر تقویت روند صلح و توسعه مبارزه در برابر تروریسم تأکید کردند.”

در این دیدار اتمر گفت که پشتیبانی از روند صلح افغانستان به سطح منطقه و جهان موجود است و اجماع به وجود آمده منطقه یی و جهانی در این راستا را فرصت خیلی مهم دانست. وی افزود که نیروهای افغان با قوت تمام به مبارزه شان در برابر تروریسم ادامه می دهند و تروریستان داخلی و خارجی را نابود خواهند ساخت که افغانستان، منطقه وجهان را با خطر رو به رو ساخته است.

الس ویلز معاون وزارت خارجه امریکا در جریان صحبت هایش از پالیسی ها و پیشرفت های دولت افغانستان حمایت کرد و جهت دادن مثبت به اجماع منطقه یی و جهانی صلح را مهم دانست.