دومین روز نشست ژنو/ تعهدات مالی جامعه جهانی به افغانستان تجدید شد

  • انتشار: ۴ قوس ۱۳۹۹
  • سرویس: تیتر 1سیاست
  • شناسه مطلب: 99597

روز دوم نشست بین‌المللی ژنو برای کمک به افغانستان با میزبانی مشترک فنلاند، سازمان ملل و دولت افغانستان در حال برگزاری است. در این نشست کشورهای کمک‌کننده بار دیگر متعهد به ارائه کمک‌های میلیاردی به افغانستان شدند.

در این نشست که امروز (سه شنبه ۴ قوس/ آذر) برگزار شد، اتحادیه اروپا اعلام کرد که ۱.۲ میلیارد یورو را در چهار سال آینده به افغانستان کمک می‌کند.

نماینده اتحادیه اروپا گفت که این کمک‌ها، مشروط به دوام دموکراسی، حاکمیت قانون، حقوق بشر و رعایت حقوق زنان و برابری جنسیتی در افغانستان است.

نماینده جاپان نیز اعلام کرد که کشورش ۷۲۰ میلیون دالر را برای چهار سال آینده به افغانستان کمک می‌کند.

همچنین بریتانیا وعده داد که این کشور ۱۵۵ میلیون پوند در سال ۲۰۲۱ به افغانستان کمک خواهد کرد.

دولت کانادا هم ۲۷۰ میلیون دالر کمک مالی به افغانستان را تعهد کرد. نماینده این کشور از طالبان خواست که با آتش‌بس موافقت کند. دولت کانادا بر ادامه حمایتش از افغانستان تاکید کرد.

در ادامه، هالند کمک ۲۲۰ میلیون یورویی برای چهار سال آینده به افغانستان را اعلام کرد. نماینده دولت هالند در نشست ژنو تاکید کرد که مبارزه با فساد اداری در افغانستان باید جدی گرفته شود. وی همچنین بر آتش‌بس نیز تاکید کرد.

نماینده دانمارک نیز با تاکید بر اهمیت صلح در افغانستان حدود ۶۴ میلیون دالر کمک مالی کشورش را اعلام کرد.

نماینده دولت ناروی/ نروژ با اعلام حمایت از دولت افغانستان ۱۷ میلیون دالر کمک مالی را برای سال ۲۰۲۱ اعلام کرد و گفت کمک‌ها مطابق با تطبیق پروژه‌ها ادامه خواهد داشت.

در ادامه این نشست، نماینده دولت استرالیا هم ۲۰۰ میلیون دالر استرالیایی کمک مالی برای چهار سال آینده به افغانستان را اعلام کرد.

گفتنی ‌است که کنفرانس‌های تعهدات مالی برای بازسازی افغانستان هر چهار سال برگزار می‌شود.

حامیان مالی افغانستان در کنفرانس بروکسل که در سال ۲۰۱۶ برگزار شد، متعهد به ۱۵.۲ میلیارد دالر برای ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ شدند.