دوستم: ناامنی سبب شده تا خبرنگاران گزارش هایشان را بصورت کامل نشر نکنند

  • انتشار: ۲۸ حوت ۱۳۹۶
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 38443

جنرال دوستم معاون رئیس جمهور که در ترکیه به سر می برد در پیامی به مناسبت روز خبرنگار گفت که موجودیت ناامنی سبب شده است تا بسیاری از خبرنگاران انتشار گزارش ها را به صورت کامل اجرا بیان نکند، زیرا مطمئن نیست که بعد از انتشار گزارش مورد تهدید قرار نگیرد.

جنرال دوستم معاون اول رئیس جمهور در پیامی به مناسبت روز خبرنگار گفته است “هر چند قانون اساسی کشور به شما آزادی های مشخصی را روا دیده است اما شرایط جنگی در کشور و موجودیت بدامنی در شهر ها و روستاها، کار خبررسانی و آگاهی دهی به مردم را دشوار ساخته است.”

در بیانیه آقای دوستم آمده است “امسال نیز در افغانستان خشونت هایی علیه خبرنگاران صورت گرفته است که قابل دقت است و باید جلوی آن گرفته شود. موجودیت بد امنی سبب شده است که خود سانسوری در نزد همه خبرنگاران شکل بگیرد زیرا آن ها مطمین نیستند که پس از انتشار خبر و گزارش های شان، مورد تهدید و ارعاب قرار نگیرند.”

دولت جمهوری اسلامی افغانستان نسبت به خبر نگاران بر طبق مفاد قانون اساسی کشور تعهداتی دارد. این تعهدات به آنان اجازه می دهد تا نهاد ها و ادارات دولتی اطلاعات و آمار و ارقام خبری و دیگر معلومات ها را به آنها عرضه بدارد.

از هجدهم مارچ روز جهانی خبرنگاران در حالی بزرگداشت به عمل می آید که چالش های جدی فراروی رسانه های آزاد و خبرنگاران وجود دارد و فضای امنیتی و استیلای زورمندان در لایه های قدرت، بسیاری از رسانه ها را به خود سانسوری و سکوت وادار نموده است.