ده ها مهاجر غیرقانونی افغان در ترکیه بازداشت شد

  • انتشار: ۳۰ دلو ۱۳۹۶
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 37287

مقام های امنیتی ترکیه ای می گویند که ده ها مهاجر غیر قانونی افغان را که قصد داشتن به صورت غیر قانونی خود را از طریق ایران به منطقه دوغوبیاضیت رسانده بودند و قصد داشتن از آنجا به استانبول بروند، را بازداشت کرده اند.

مقام های ترک می گویند؛ در سه موتری بس مسافربری که از سوی تیمهای پلیس در ارضروم ترکیه متوقف شدند، 367 مهاجر قاچاق افغانستانی و پاکستانی، دستگیر شد.

تیمها پس از تجسس در بخش داخی و بار این بس، مهاجران قاچاقی از افغانستان و پاکستان را دستگیر کردند.

مهاجران قاچاق با هدف تشخیص هویت، به مدرسه عالی نظامی پلیس در ارضروم منتقل شدند.

این مهاجران قاچاق که از راههای غیر قانونی و از طریق ایران به منطقه دوغوبیاضیت ترکیه آمده بودند، با پرداخت پول به استانبول منتقل می شدند.