ده ها معترض در کابل خواهان برکناری کمال سادات، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ شدند

  • انتشار: ۲۳ جدی ۱۳۹۶
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 35520

برای دومین بار در کمتر از یک ماه اخیر، ده ها تن از فعالان مدنى در يک گردهمايى اعتراضى در برابر دروازه شوراى ملى؛ سیدکمال سادات معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ  را به بی کفایتی متهم کرده و خواهان برکناری اش از این سمت شدند.

معترضان، اتهام هایی همچون تعصب ها قومی، فساد و بر برنامگی را به اقای سادات وارد می کنند.

برخی از تظاهرکنندگان در شعارهای خود معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ را به بی کفایتی متهم می کنند و معتقدند که وی به جای ارائه برنامه هایی در معاونت خود، بیشتر به انجام فعالیت های قومی که مشغول است و نسبت به افراد اقوامی که با خود او هم خون نیستند تعصب دارد.

افرادی که در این اجتماع حضور داشتند از نمایندگان پارلمان می خواهند که اقای سادات را از مفامش برکنار کنند.

این افراد همچنین گفته اند که ممکن است اعتراض های خود را گسترش دهند.