دسترخوان‌های سنگین و رنگین

  • انتشار: ۸ دلو ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهگوناگون
  • شناسه مطلب: 105509
ارگ ریاست جمهوری افغانستان

ریشه‌ی مسائل و نقدهای خویش را نه در روابط و مناسبات سیاسی، که در حقیقت و واقعیت بجوییم و بگذاریم!

این روزها خیلی از فیسبوکی‌ها، ۱۸ گونه گوشت مصرف‌شده در اداره امور را سوژه کرده و آن را با تکیه بر فقر اقتصادی جامعه و نیازمندی اکثریت مردم افغانستان به نقد می‌کشند.

اگر این قصه و ادعا در باره‌ی اداره‌ی امور واقعیت داشته باشد، واقعا قابل نقد و اعتراض است.

اما آنچه برای من مهم است، ریشه و بستر این نقد و اعتراض است. متاسفانه بسیاری از کسانی که بر این ۱۸ نوع گوشت اداره امور اعتراض می‌کنند، خود در کنار دسترخوان‌های رنگین‌تر و سنگین‌تر دیده شده‌اند.

بدتر این‌که، اینان همان دسترخوان‌های مجلل را نشان قوت‌مندی و بزرگی صاحب دسترخوان دیده و کسانی را که از پهن کردن چنین دسترخوانی ناتوان‌اند یا اِبا دارند مورد شماتت قرار داده و ضعیف و ناتوان دیده‌اند.

از این طیف منتقد و معترض باید پرسید که: آیا همه‌ی دسترخوان‌های سنگین و رنگین مخالف و معارض با بی‌نوایی مردم و فقر جامعه است؟ یا فقط دسترخوان رنگین اداره امور چنین ویژگی‌ای را دارد؟

علی فائق