دستاورد وزیر مالیه از پاکستان چیست؟

  • انتشار: ۴ قوس ۱۳۹۴
  • سرویس: اقتصاد
  • شناسه مطلب: 11629

مقام های حکومت و حدت ملی می گویند که در سفر محمد اکلیل حکیمی وزیر مالیه ی افغانستان به پاکستان پیشرفت هایی در قسمت های گسترش روابط اقتصادی ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان بوجود آمده و به حل مشکلات بازرگانان افغان در قسمت مرزهای افغانستان و پاکستان توافق صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری اطلس به نقل از ودصم، تحقق پروژه تاپی، گشایش راه های مواصلاتی بین دو کشور، حل مشلات موجود در گمرکات افغانستان و پاکستان، ایجاد خطوط آهن، انتقال انرژی، تطبیق پروژه ی کاسا، تطبیق قرار داد تجارتی امضا شده میان افغانستان پاکستان در سال 1389 به گونه ی درست صورت گرفته است.

محمد اکلیل حکیمی وزیر مالیه کشور می گوید:  که پاکستان در این نشست به مقام های حکومت افغانستان تعهد سپرده است که برخی از پروژه های انکشافی را نیز در افغانستان تمویل می کند و ساخت کلینیک های صحی نیز از تعهدات پاکستان در راستای ساخت و تمویل پروژه های انکشافی می باشد.

قابل ذکر است که، با تیره شدن روابط سیاسی میان افغانستان و پاکستان روابط اقتصادی و تجارتی نیز بین دوکشور آسیب دیده و پاکستان با تغییر روابط سیاسی اش با حکومت افغانستان مرزهایش را به روی بازرگانان افغان می بندد و مانع صادرات و اردات بین دو کشور می شود .