دزد کیست؟

  • انتشار: ۲۶ سنبله ۱۳۹۷
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 47654

یک عده عقده‌مندانه یا نفهمیده تمامی کاسه و کوزه را بر سر رولاغنی می‌شکنند و تنها مسئول هدر رفتن 280 میلیون دالر او را می‌دانند.

واقعیت امر این است که در این خصوص مسئول اول و آخر اداره انکشافی امریکا است.

این اداره از ابتدای کار، وزارت امور زنان به عنوان نهاد رسمی رسیدگی به مشکلات و ارتقای ظرفیت زنان را، نادیده گرفت و بزرگترین پروژه تاریخ امریکا برای توانمندسازی زنان را به چند موسسه سپرد.

موسساتی که نه شناخت از واقعیت‌های موجود جامعه دارند و نه هم ظرفیت مدیریت تطبیق پروژه‌ها را.

در هجده سال، بزرگترین علت ناکامی پروژه‌ها و مصرف میلیاردها دالر کمک خارجی در افغانستان همین بوده است؛ ادارات رسمی بودجه ندارند، اما میلیون‌ها دالر از طریق چند موسسه مصرف می‌شود.

برنامه و اراده‌یی برای کار درست نیست. موسسات همان مجراهایی اند که خارجی‌ها برای برگرداندن پول‌شان ایجاد کرده‌اند.

بی‌هیچ تردیدی این‌بار هم بیشترین قسمت ۲۷۰ میلیون دالر را موسساتی حیف و میل کرده‌اند که با اداره انکشافی امریکا قرارداد بسته بودند.

فکر نکنم برای رولاغنی و داکتر عبدالله، جز این که در برنامه‌های تشریفاتی پروموت فرصت سخنرانی و کف زدن یافتند، چیزی بیشتری رسیده باشد.

محمد فرهنگ