در نشست دیروز مجلس تنها ۲۰نماینده حضور داشتند!

  • انتشار: ۱۰ میزان ۱۳۹۷
  • سرویس: تیتر 2
  • شناسه مطلب: 48273

با آن‌که در هفتۀ گذشته، مجلس نماینده‌گان تصمیم گرفت که ازبهر پیکارهای انتخاباتی، نشست‌های عمومی این نهاد تنها روزهای دوشنبه برگزار شوند، اما در نشست دیروز(دوشنبه، ۹ میزان)، تنها در حدود ۲۰ تن از نماینده‌گان حضور داشتند.

این در حالی است که مجلس نماینده‌گان بیش از ۲۴۰عضو دارد – اعضایی‌که گفته می‌شود بسیاری آنان این بار نیز نامزد هستند و به دلیل مصروفیت در پیکارهای انتخاباتی به مجلس حاضر نمی‌شود.

نشست عمومی مجلس نماینده‌گان دیروز نیز بدون برنامه مشخصی، به پایان رسید.

برخی از اعضای مجلس، حضور نیافتن همکاران شان و نیز ادامۀ جلسه‌های بی‌نصاب را تمسخر به  خانۀ ملت می‌دانند و تأکید می‌ورزند که اعضای غایب مجلس از تمامی حقوق و امتیازات شان باید محروم شوند.

پیکارهای انتخاباتی نامزدان مجلس نماینده‌گان، چهار روز پیش آغاز شدند. بخش بزرگ از اعضای کنونی مجلس نیز نامزد هستند. اما، شماری از اعضای دیگر مجلس با اشاره به غیرحاضری پی‌درپی شماری از نماینده‌گان، از شهروندان کشور می‎خواهند که در انتخابات آیندۀ مجلس، از دقت بیشتر کار گیرند.

عارف رحمانی، در این باره گفت: «مردم بایداز حقی‌که دارند مسؤولانه استفاده بکنند به کسانی باید رأی بدهند که آن‌ها واقعأ برای ارتقایی ظرفیت پارلمان افغانستان و انجام وظایف ومؤوولیت‌های قانونی خود صلاحیت لازم را داشته باشند.»

در نشست روز دوشنبه، مشمول معاونان مجلس نماینده‌گان، بیش از ۲۰۰تن از اعضای این نهاد غایب بودند.