درگیری بین پناهجویان افغان و مهاجران آفریقایی تبار در کمپ کاله فرانسه

  • انتشار: ۱۳ دلو ۱۳۹۶
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 36490

در نتیجه درگیری بین پناهجویان افغانستانی و اریتریایی در کمپ جنگل در کاله فرانسه حدود 12 تن زخمی شدند. گفته می شود، حال چند تن از زخمیان این حادثه وخیم اعلام شده است.

خبرگزاری رویترز گزارش داده است که چهار مرد که در جریان این درگیری در اثر گلوله باری زخمی شدند، در حالت وخیم قرار دارند. در مجموع ۱۲ نفر دیگر در این رویداد زخمی شده اند.

مقام ها در کاله می گویند پلیس فرانسه برای محافظت از مهاجرین افغان که تحت تهدید ۲۰۰ مهاجر ایریتریایی قرار گرفته بودند، در حادثه مداخله کرد.

تا حال چندین بار بین پناهجویان افغان ها و مهاجرین دیگر کشور در کمپ جنگل در کاله، درگیری های رخ داده است.

حکومت فرانسه درسال ۲۰۱۶ کمپ مهاجرین کاله را تخلیه کردند، اما نظر به ارقام رسمی حکومت فرانسه هنوز هم حدود ۶۰۰ مهاجر در ساحه کاله مستقر اند، اما گروه های بشری این تعداد را حدود ۸۰۰ نفر گزارش داده اند.