دروغهایی که افغانستان را قربانی کرد

  • انتشار: ۱۹ عقرب ۱۳۹۴
  • سرویس: دیدگاه
  • شناسه مطلب: 11354

جمهور نوشت:

چهارشنبه گذشته جف دیویس؛ سخنگوی وزارت دفاع امریکا گفت که این کشور طالبان افغانستان را «یک شریک مهم» در روند آشتی در این کشور می‌داند و علیه آنها «عملیات ضد تروریستی» انجام نمی‌دهد.

او گفت که امریکا به صورت فعال طالبان را هدف قرار نمی‌دهد. او تنها از القاعده و گروه‌های وابسته به آن و همچنین داعش به عنوان هدف نظامیان امریکایی در افغانستان نامـ برده است.

با این حال دفتر رسانه‌ای پنتاگون بعدا گفت که اظهارات سخنگوی وزارت دفاع امریکا در مورد طالبان، دقیق نبوده است.

یک مقام دفتر رسانه‌ای وزارت دفاع امریکا نیز گفت که منظور آقای دیویس این بوده که طالبان برای مشروعیت یافتن، تنها راهی که دارند، روند صلح در افغانستان است و طالبان می‌توانند انتخاب کنند: «آنها می‌توانند به روند صلح بپیوندند و یا به کشتن غیرنظامیان افغان و بی‌ثبات ساختن کشور ادامه بدهند. ما همچنان امیدوار هستیمـ که طالبان صلح را انتخاب کنند.»

از سوی دیگر، با آنکه وزارت خارجه امریکا گروه‌هایی چون القاعده، شبکه حقانی و تحریک طالبان پاکستانی را در لیست گروه‌‎های تروریستی قرار داده است؛ اما طالبان افغانستان را گروه تروریستی نمی‌داند.

با این حساب، افغانستان سال‌هـاست که عملـا قربانی دو دروغ بزرگ میشود: دروغی که امریکا به عنوان مبارزه با تروریسمـ و طالبان به مردمـ افغانستان و جهان گفت و همچنان میگوید و دروغی که طالبان زیر نام «جهاد علیه نیروهای خارجی و امریکایی» و یا بقول خودشان، «اشغالگر» به مردمـ افغانستان و جهان میگویند.

هیچ عقل سالمی نمی تواند باور کند که طالبان میخواهند با امریکایی‌هـامبارزه کنند؛ اما امریکا آن گروه را دشمن خود نمی داند و بر علیه آن گروه عملیات ضد تروریستی انجامـ نمی دهد.

چه کسی میتواند بپذیرد که طالبان دشمن امریکا هستند و به منظور جهاد علیه این گروه، به آتش جنگ و خونریزی و کشتار در افغانستان دامن میزنند؛ اما امریکا به عنوان رهبر ائتلـاف بین المللی ضد تروریسمـ در افغانستان، این گروه را دشمن خود نمی داند، آن را در شمار گروه‌هـای تروریستی، طبقه بندی نمی کند و بر علیه آن نمی جنگد؟

روشن است که هردو طرف دروغ میگویند. طالبان سال‌هـاست که به نام جهاد علیه نیروهای خارجی امریکایی، مردمـ و نیروهای امنیتی افغانستان را میکشند، شهرهای افغانستان را ویران میکنند، جاده‌هـای افغانستان را منهدمـ میکنند، مکاتب افغانستان را ویران میکنند و شهروندان افغانستان را ترور میکنند.

امریکا نیز با شعار مبارزه با تروریسمـ وارد افغانستان شد؛ اما هیچگاه اصلی ترین گروه تروریستی یعنی طالبان را به صورت جدی آماج قرار نداد.

هیچیک از رهبران مهم طالبان، به دست امریکا کشته یا دستگیر نشدند.

از سوی دیگر، رهبر شبکه تروریستی القاعده که همچنان دشمن درجه یک امریکا خوانده میشود، بر اساس روایتی که خود امریکایی‌هـا ساختند و به خورد رسانه‌هـا و افکار عمومی افغانستان و جهان دادند، در پاکستان کشته شد؛ پس چرا جغرافیای اصلی جنگ همچنان در افغانستان باقی ماند؟

اکنون که القاعده در عراق و سوریه، فعال است و از حمایت‌هـای وسیع مالی و تسلیحاتی رژیمـ‌هـای عربی متحد امریکا برخوردار میباشد، چرا امریکا مبارزه با تروریسمـ و القاعده را از افغانستان به پاکستان و عراق و سوریه منتقل نمی کند؟

هیچیک از این پرسش‌هـا از سوی امریکا پاسخ داده نمی شوند؛ زیرا آنها همانگونه که در توجیه اظهارات اخیر وزیر دفاع آن کشور، دچار تناقض شده اند، در سراسر ماموریت مبارزه با تروریسمـ نیز چنین وضعیتی داشته اند.
پنتاگون در حالی سعی کرد اظهارات سخنگویش را توجیه و تفسیر کند که پیش از این نیز سخنگویان وزارت دفاع امریکا، آشکارا گفته بودند که طالبان دشمن امریکا نیست و تا زمانی که این گروه، «تهدیدی مستقیم» علیه منافع و مراکز این کشور به حساب نیاید، هدف حملـات امریکا قرار نخواهد گرفت.

در حمله اخیر کندز که امریکا استثنائا وارد عمل شد نیز اول اینکه هزینه‌ای سنگین‌تـر از منافع این اقدام را با بمباران بیمارستان سازمان پزشکان بدون مرز بر مردم افغانستان تحمیل کرد و از سوی دیگر، برای توجیه تمدید مأموریت و حضور نظامی ایالـات متحده، چنین سناریویی لـازمـ بود.

در غیر آن، طالبان هیچگاه از دید امریکا یک گروه تروریستی نبوده و امریکا و طالبان از دیرباز به این سو در یک صلح نانوشته و اعلـامـ نشده قرار دارند.

این دولت و مردم افغانستان هستند که باید تاوان سنگین این بازی خونین را بپردازند.