درود بر شهداء و شهید وحدت ملی!

  • انتشار: ۱۷ حوت ۱۳۹۷
  • سرویس: سیاست
  • شناسه مطلب: 54520

لطفا شعری نگوییم که در قافیه آن گیر بیمانیم و از موضع مصلحت آمیز شخصیت‌های که نگرش متفاوت داشتند و دارند، بد استفاده نکنیم و بگذاریم که شهید وحدت ملی برای همه باشد نه صرفا برای حزب و نژاد خاص.
در این روزها که ایام شهادت شهید وحدت ملی است، متأسفانه برخی پادوهای افراطی از هیچ سوء استفاده‌ای برای کوبیدن رقیب و دامن زدن به اختلافات دریغ نمی‌ورزند. گاهی سخنان مثبت شخصیت‌هایی را که در گذشته دیدگاه متفاوتی با شهید وحدت ملی داشتند، علم می‌نمایند و مدعی می‌شوند که این سخنان مثبت در مورد شهید وحدت ملی بیانگر عدم اشتباه شهید وحدت ملی و اشتباه اظهار نظر کننده است.
حال آن که نمی‌دانند یا خودشان را به تجاهل زدند و نمی‌خواهند بدانند که این سخنان هیچ‌گاه به معنای دست برداشتن از دیدگاه متفاوت نیست بلکه ممکن است به معنای بیان ویژگی‌های مثبت یک شخصیت در عین ایمان داشتن به اشتباهات وی باشد یا در راستای حفظ مصالح علیای مردم.
اگر ادعا و روش استدلالهای پادوها را بپذیریم و اظهارات شخصیت‌ها را کاملا دلیل بر حقانیت تلقی نماییم، آن گاه باید بپذیریم که یکی از شخصیت‌های بر حق مسعود و دیگری ربانی است؛ زیرا در سالروز شهادت این‌ها، شخصیت‌های رقیب؛ نظیر استاد خلیل، استاد محقق و… چه تعریف‌ها که نکرده اند. اگر طبق این تعریف‌ها مسعود و ربانی بر حق بودند، پس باطل مقابلش را پادوها مشخص بفرمایند که چه کسی و کسانی بودند؟
خلاصه بیاییم سالروز شهادت شهید وحدت ملی را بازیچه و سکوی رسیدن به مطامع شیطانی خویش درست نکنیم و از اظهار نظر مثبت، صداقت و انصاف دیگران، بد و بر علیه خودشان استفاده ننماییم و بگذاریم که شهید وحدت ملی تاحدودی برای همه‌ی ارزش مدارها باشد.

محمد امین احسانی