درس های اشرف غنی از فکاهی های افغانستان!

  • انتشار: ۱۸ حمل ۱۳۹۹
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 82511
اشرف غنی

در جوانی یک فکاهی شنیده بودم که دو برادر های خیلی فقیر بودند، فقر شان تا جای رسید که چندین روز نان نخوردند، بلاخره برادر کوچک رفت بیرون و در یک رستورانت تا توانست غذا فرمایش داد و نوش جان کرد.

بعد از اینکه جانانه غذا خورد، گارسون را گفت من هیچ پولی ندارم که پرداخت کنم! گارسون مالک رستورانت را خبر داد و مالک رستورانت بعد از تلاشی و جستجوی جامع، فهمید که فرد واقعا توان پرداخت یک پیسه را هم ندارد.

مالک امر کرد که همه ظروف ناشسته را سر این فرد بشویید و تمام رستورانت را سرش پاک کاری کنید. بعد از اینکه کار این فرد خلاص شد مالک دوباره امد و همه جا را چک کرد و با آبگردان آشپزخانه به ک……..و…….ن ، نفر سخت کوبید و گفت: در آشپزخانه مقرر استی و دیگر کوشش نکنی نان مفت بخوری!

وقتی مقرری های اشرف غنی را میبینم به اینکه اشرف غنی چقدر از فکاهی های این سر زمین آموخته تعجب میکنم!

زمان انتخابات از گرسنه های چندین ساله چنان برای رقیب شویی و پاک کاری استفاده میکند و‌ بعد از اینکه کار پاک کاری شان را به خوبی انجام دادن یک آبگردان زده ده آشپزخانه مقرر شان میکند که انگشت به دندان بگیری!

یکی از این آیگردان خور ها همین آقای اتمر است که خیلی خوب در پاک کاری موفق است و با آبگردان هم خوب آشنا!

احمد سیر لعلی