درخواست های نمایندگان جمعیت از حکومت چیست؟

  • انتشار: ۱۸ جدی ۱۳۹۶
  • سرویس: تیتر 2
  • شناسه مطلب: 35311

بعد از اختلاف ها بین عطا محمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت و سران حکومت وحدت ملی، تعدادی از اعضای این حزب مذاکراتی را با نمایندگان حکومت آغاز کردند. برگزاری لویه جرگه قانون اساسی، تغییر نظام، سهم حزب جمعیت در حکومت وحدت ملی از جمله مواردی است که گفتگوها بروی آن جریان دارد.

شماری از اعضای رهبری جمعیت اسلامی در سومین نشست با نمایندگان حکومت تنش های اخیر میان رییس جمهور غنی و عطا محمد نور را به رایزنی گرفتند. این نشست پشت درهای بسته برگزار شده است.

به اساس گزارش ها، در این نشست از جانب جمعیت صلاح ‌الدین ربانی، عبدالستار مراد، محی‌الدین مهدی و نور رحمان اخلاقی و به نمایندگی از ریاست جمهوری محمد حنیف اتمر، معصوم استانکزی، اکلیل حکیمی و عبدالسلام رحیمی حضور داشتند.

برگزاری لویه جرگۀ قانون اساسی، توزیع شناس نامه های برقی بربنیاد قانون توشیح شده، تغییر نظام، سهم جمعیت اسلامی در حکومت وحدت ملی، ماندن عطا محمد نور بر کرسی ولایت بلخ تا پایان حکومت وحدت ملی، بخش هایی از طرح یازده مادۀ یی جمعیت اسلامی است که به نمایندگان ریاست جمهوری سپرده شده است.

اکنون عطامحمد نور نیز می گوید که منتظر نتیجۀ این گفتگوها است. وی در این باره می افزاید: «ما فقط انتظار مذاکرات جمعیت و حکومت هستیم؛ هر فرمان و فیصله یی را که رهبری جمعیت به ما صادر کند، برای ما قابل عملی است و واجب است که به آن عمل کنیم.»

این همه در حالی است که در حدود سه هفته پیش، ریاست جمهوری اعلام کرد که استعفای عطا محمد نور را پذیرفته است، اما آقای نور می گوید که پنج ماه پیش استعفای مشروط کرده بود و اگر حکومت شرط هایش را نپذیرد، از کرسی ولایت بلخ کنار نخواهد رفت.