درخواست دولت افغانستان از سازمان ملل برای رفع تحریم های حزب اسلامی

  • انتشار: ۲۲ قوس ۱۳۹۵
  • سرویس: تیتر 1
  • شناسه مطلب: 16222

بعد از اینکه توافقنامه صلح دولت با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار امضا شد حالا حکومت می‌گوید قرار است امروز درخواست حکومت افغانستان مبنی بر رفع تحریم‌ها علیه حزب اسلامی به سازمان ملل فرستاده شود.

این درحالی است که حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار می‌گوید از روند تطبیق مواد موافقتنامۀ صلح با حکومت افغانستان راضی نیست.

حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار در حدود دوماه قبل موافقتنامۀ صلح را با دولت افغانستان به امضا رسانید.

اما اکنون اعضای حزب اسلامی از روند تطبیق مواد موافقتنامۀ صلح با دولت افغانستان راضی نبوده و عتیق الله صافی یکی از اعضای حزب اسلامی به صدای امریکا می گوید روند تطبیق مواقتنامه به کندی به پیش می‌رود.

این در حالیست که دولت افغانستان تأکید می‌کند که روند تطبیق مواد موافقتنامه با سرعت و قوت تمام به پیش می‌رود.

اکرم خپلواک مسؤول کمیتۀ تطبیق مواد موافقتنامۀ صلح با حزب اسلامی به صدای امریکا گفت قرار است دوشنبه، دولت افغانستان رسمأ درخواست رفع تحریم‌ها علیه حزب اسلامی را به سازمان ملل بفرستد.

آقای خپلواک گفت “مواد این توافقنامه در ظرف یک یا دوماه تطبیق نمی‌شود. بعضی مواد این توافقنامه به زودی تطبیق می‌شود؛ اما بعضی مواد وقت و زمان می‌خواهد. کار کمیته‌های مختلف جریان دارد، به زودترین فرصت از نتایج ملموس مردم در جریان قرار می‌گیرند. روی مسأله تعزیرات تمام مواد، پروسیجر تکمیل شده و روز دوشنبه از طرف دولت، درخواست رسمی به ملل متحد سپرده می‌شود.”

این در حالیست که عتیق‌الله صافی عضو حزب اسلامی می گوید تصمیم براین بود که یک هفتۀ بعد از امضای موافقتنامۀ صلح، دولت افغانستان به سازمان ملل متحد درخواست رفع تعزیرات علیه رهبری و اعضای این حزب را بفرستد.

از سوی دیگر ظاهرا هنوز مکان مشخص نیز برای بود و باش رهبری حزب اسلامی تعیین نشده است. امین کریم مسؤول هیأت مذاکره‌کنندۀ حزب اسلامی با دولت افغانستان به صدای امریکا گفت که پکتیا، لوگر، لغمان و ننگرهار از ولایت‌های مورد نظری می باشد که برای بود و باش گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در نظر گرفته شده است.

آقای کریم گفت “این‌ها ولایاتی استند که هیأت حزب اسلامی و دولت افغانستان محل‌های را تشخیص داده اند و از گزینه‌های اند که می‌تواند محلی برای ظاهر شدن گلبدین حکمتیار باشد.”

این در حالیست که رفع تحریم‌ها علیه حزب اسلامی، رهایی زندانیان حزب اسلامی، تعیین مکان بودوباش برای رهبری حزب اسلامی و تعیین مکان بودوباش و فراهم کردن امکانات برای مهاجرینی مربوط به این حزب از اولویت‌های مواد موافقنامۀ صلح میان دولت افغانستان وحزب اسلامی بود که به گفتۀ اعضای حزب اسلامی در تمامی موارد کارها به کندی به پیش می‌رود.