دانش: تبعیض و نابرابری بزرگترین خطر برای وحدت ملی است

  • انتشار: ۲۵ سنبله ۱۳۹۹
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 94682

سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری در برنامه معرفی وزرای پیشنهادی جدید گفت که تبعیض و نابرابری بزرگترین خطر برای وحدت ملی در افغانستان است.

وی مبارزه با تبعیض و نابرابری را یک ضرورت جدی عنوان کرد و گفت: مردم افغانستان در روابط بین خود مشکل ندارند؛ گاهی اما ریشه برخی از بی عدالتی ها و تبعیض ها را باید در ادارات دولتی جستجو کرد.

دانش افزود: «در برخی از ادارات ما به طور علنی در استخدام ها شایستگی در نظر گرفته نمی شود و در ارائه خدمات و پروژه ها نیز عدالت اجتماعی و انکشاف متوازن نادیده انگاشته می شود.»

وی با تاکید بر اینکه تبعیض های ناروای قومی، سمتی، زبانی، سیاسی و جنسیتی بزرگترین خطر برای وحدت ملی ما است، اعلام داشت: «ما بعد از این مجبوریم که در مقابل این نوع تبعیض ها و بی عدالتی ها بدون هیچ ملاحظه ای صدای خود را بلند کنیم.»

به گفته دانش، نقض قانون و بی عدالتی توسط یک اداره یا وزارتخانه صورت می گیرد اما تمام سوال ها متوجه رهبری حکومت می شود که این سوء تفاهم باید از این پس برداشته شود.

وی گفت که با توجه به این مشکلات، در کابینه جدید حکومت، باید از تبدیلی ها و استخدام های غیر قانونی، تعدیلات شتاب زده قوانین، تغییر ناموجه پالیسی ها و تبعیض و بی عدالتی ها جدا جلوگیری شود و عدالت اجتماعی و انکشاف متوازن در همه سطوح رعایت گردد.

دانش همچنین اصلاحات متداوم و مبارزه دوامدار با فساد را یکی از اولویت های اصلی حکومت خواند و گفت که پاسخگویی، شفافیت، گزارش به مردم و رعایت حق دسترسی به اطلاعات می تواند ما را برای رسیدن به این هدف کمک کند.