دانش: برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری از اولویت های حکومت است

  • انتشار: ۴ قوس ۱۳۹۶
  • سرویس: پارلمان
  • شناسه مطلب: 33682

سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور که برای معرفی نامزدوزرا به پارلمان رفته است در صحن علنی مجلس گفت که برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی در سال آینده و انتخابات ریاست جمهوری یک سال بعد از آن از اولویت های اصلی حکومت است.

معاون دوم رئیس جمهور امروز (شنبه) برای معرفی 12 نامزد وزیر به مجلس نمایندگان رفته است، گفت که برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها در سال آینده و انتخابات ریاست جمهوری در سال بعدتر، از اولویت های اصلی بوده که مخصوصا در یک سال اخیر در این رابطه اقدامات زیادی صورت گرفته است.

وی همچنین گفت که انتقادات و پیشنهادات همه شخصیت ها، گروه ها و احزاب سیاسی کشور و نمایندگان مردم، از جانب حکومت همواره به صورت جدی تعقیب می شود. انتخابات به مردم افغانستان تعلق دارد و نه به حکومت، یا کمیسیون و یا تنها به پارلمان.

آقای دانش همچنبن تاکید کرد که گرایش های قومی و تباری و تحریک احساسات و ایجاد فتنه در میان اقوام و زبان های کشور، از هر سوی هر کسی که باشد، یک خیانت ملی است و وحدت ملی را هدف قرار می دهد.

طارق شاه بهرامی، نامزد وزارت دفاع ملی،  ویس برمک، نامزد وزارت امور داخله، محمد شفیق گل آغا شیرزی، نامزد وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل، یما یاری، نامزد وزارت فواید عامه، مصطفی مستور، نامزد وزارت اقتصاد، نجیب الله خواجه عمری، نامزد وزارت تحصیلات عالی، نرگس نهان، نامزد وزارت معادن و پطرولیم، فیض الله زکی، نامزد وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، شهزاد گل آریوبی، نامزد وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، محمد حمید طهماسی، نامزد وزارت ترانسپورت، نصیر احمد درانی، نامزد وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، مجیب الرحمن کریمی، نامزد وزارت احیا و انکشاف دهات از جمله 12 نامزد وزیری است که از طرف حکومت به پارلمان معرفی شده است.