دانشگاه کابل؛ سنگر افکار داعش

  • انتشار: ۱۸ سرطان ۱۳۹۸
  • سرویس: دیدگاه
  • شناسه مطلب: 65824
استاد داعشی

فیلم اعترافات استادان و دانشجویان دانشگاه کابل که به جرم همدستی با داعش دستگیر شده اند را دیدم. مفاد این فیلم از زبان معترفان نکات زیر است.

١- در ابتدا ( چندسال پیش ) که هیچ اختلافی بنام حنفیت و سلفیت نبود، این استادان ( متوکل، ظاهر داعی، مبشر مسلمیار و معروف راسخ ) ایده های سلفیت را تبلیغ کردند و برای اولین بار به اختلافی به نام سلفیت و حنفیت دامن زدند.

٢- این استادان ( متوکل، ظاهر داعی، مبشر مسلمیار و معروف راسخ ) ابتدا محصلین را از حنفیت دور ساخته و به سلفیت جذب می کردند و پس از آنکه سلفی شده بودند، آنان را به داعش دعوت می کردند.

٣- رابطه ای نزدیک بین این چهار استاد دانشکده شرعیات و تشکیلات داعش در ننگرهار وجود دارد. طوری که افراد و نزدیکان همین استادان در صف داعش هستند، یکی از خویشاوندان انها انتحار کرده و شاگردان پوهنتون کابل نیز از طریق همین شبکه به ننگرهار فرستاده می شدند.

نکته اینکه: داعش و سلفیت بیش از جامعه تشیع اکنون فقه حنفی و برادران اهل سنت ما را هدف گرفته است. در واقع داعش همان بازوی نظامی اندیشه سلفیت است که امامان و پیروان مذاهب چهارگانه اهل سنت را اهل بدعت و خارج از دین می دانند.

از این اقدام امنیت ملی باید حمایت قاطع شود ى فیلم اعترافات این استادان به صورت وسیع در فضای مجازی همرسانی شود تا هموطنان ما آگاه باشند و فریب این جریان ها را نخورند.

نویسنده: شجاع محسنی