دانشجویان زن افغان در هند آموزش نظامی می بینند

  • انتشار: ۲۲ قوس ۱۳۹۶
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 34295

بیست تن از دانشجویان زن ارتش ملی افغانستان در حال فراگرفتن آموزش های نظامی و یادگیری زبان انگلیسی در هند هستند. این زنان از بخش های مختلف ارتش افغانستان برای آموزش سه هفته ای به هند رفته اند.

دانشجویان افغان از بخش های مختلف ارتش به شمول بخش صحی، لوجیستیک، و نیروهای خاص افغانستان انتخاب شده و به هند فرستاده شده اند. این دورۀ تحصیلی سه هفته یی بوده و از تاریخ چهارم دسمبر آغاز شده است.

وزارت دفاع گفته است مجموعاً ۳۵ نظامی زن افغان برای سه هفته در هند آموزش لسان انگلیسی و “آموزش های عمومی نظامی” خواهند دید.

دهلی جدید به فرستادن نظامیان هندی به افغانستان مایل نیست، اما گفته است که در تجهیز و آموزش دهی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان همکاری خواهد کرد.

هند و افغانستان روابط خوب دو جانبه داشته و دهلی جدید تعهد کرده است که افغانستان را در کار تأمین ثبات و امنیت همکاری می کند.