دادستانی کل، پرونده جنرال دوستم را به دادگاه فرستاد

  • انتشار: ۲۱ سرطان ۱۳۹۶
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 26247

دادستانی کل افغانستان از فرستادن پرونده ی شکایت احمد ایشچی از جنرال دوستم، معاون نخست ریاست جمهوری کشور به دادگاه، خبر داده است. احمد ایشچی والی سابق جوزجان از جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور و نه تن از محافظانش به اتهام آزار جنسی شکایت کرده است.

تشکیل پرونده علیه معاون اول رئیس جمهور زمانی آغاز شد که احمد ایشجی والی پیشین جوزجان در یک برنامه تلویزیونی مدعی آزار و اذیت جنسی خودش از سوی حنرال دوستم و محافظان وی گردید.

احمد ایشجی که در سالهای نه چندان دورٰ معاومت جنرال دوستم در حزب جنبش ملی را هم عهده دارد بوده اینک از مخالفین و رقبای سیاسی دوستم در میان ازبک ها بشمار می رود.

وی مدعی است که شخص جنرال دوستم و محافظانشٰ او را کتک زده اند و لباس های او را به روز از تنش خارج نموده و وانمود کرده اند که به او تجاوز می کنند.

این در حالی است ک سخنگویان معاون رئیس جمهور همواره این اتهام ها را رد کرده و آن را یک توطئه سیاسی عنوان می کنند.

یکی از سخنگویان جنرال دوستم گفته است که نه معاون رئیس جمهور و نه هیچ یک از مخافظان وی در دادگاه خاضر نخواهند شد.

اعلام دادستانی کل در خصوص پیگیری پرونده تشکیل شده برای معاون رئیس جمهور به این معناست که علیرغم تبعید وی به ترکیهٰ کماکان تلاش ها برای حذف وی از قدرت سیاسی افغانستان ادامه دارد.

تحلیل گران معتقدند که سفر دوماه ژیش دوستم به ترکیه و عدم بازگشت او به دلیل ترس از رای دادگاه در خصوص همین پرونده است.

کفته می شود که مقامات خارجی حاضر در کابل نیز به طور جدی خواهان پیگیری پرونده جنرال در دادگاه هستند.