خلیلی در یک نگاه

  • انتشار: ۱۷ حمل ۱۴۰۰
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 109870

بدون شک جناب استاد خلیلی یک چهره تآثیرگذار سیاسی در میان جامعه تشیع و هزاره و در سطح ملی بوده است؛ او از حضورش در جریان سازمان نصر تا دبیر کل حزب وحدت و معاونت دوم در ریاست جمهوری فرد موفق و کاریزما است.

پیش از او استاد عبدالعلی مزاری با شعار قومی تحت نام احقاق حقوق هزاره به حیث رهبر حزب وحدت اسلامی؛ در افغانستان قدرتمند ترین رهبر هزاره بود. در جنگهای خونین تنظیمی داخلی در کابل و هزاره جات حضور نیرومند داشت. روایتگران جنگهای داخلی در جنگ افشار و جنگ ۲۳ سنبله در غرب کابل؛استاد مزاری را عامل اصلی این جنگهای خونین وانمود میکنند.

امّا جناب استاد خلیلی که به عنوان چهره نامدار و نخبه سازمان نصر در عصر استاد مزاری مطرح بود؛ بالاترین نقش در تصمیم گیریهای نصر و بعداً وحدت داشت. وقتی گروه طالبان با فریب نیروهای وحدت را خلع سلاح کرد و استاد مزاری را به اسارت گرفته با بی رحمی مظلومانه به شهادت رسانید؛ بخت و اقبال استاد خلیلی پیش از هر زمانی دیگر گُل کرد. جناب خلیلی صاحب به حیث دبیر کل حزب وحدت اسلامی برگزیده شد؛ با اشکهای تمساح اش عواطف و احساسات آتشین هزاره ها را به نفع خود و جایگاه اش بر انگیخت. در بامیان یک محور مقاومت را به کمیّتی سی هزار گارد داو طلب از اقوام هزاره و شیعیان در برابر طالبان شکل داد؛ محور مقاومت که هرگز مقاومت نکرد.

با سقوط بامیان جناب استاد خلیلی با همکاری قهرمان ملی کشور شهید احمدشاه مسعود به ایران فرار کرد؛ در ایام که اتحاد شمال در محوریت احمدشاه مسعود و سایر جریانهای مخالف گروه طالبان شکل گرفت، جناب خلیلی صاحب در اتحاد شمال حضور یافت و بعد از سقوط طالبان و توافقنامه بُن در نظام جدید سالهای طولانی به حیث معاون دوم ریاست جمهوری گماشته شد.

در تمام ایام حضور او در قدرت برای جامعه شیعه و هزاره بجز نفاق، انحصار قدرت، تضعیف رقبای درونی قوم هزاره و جامعه شیعه، شایعات و اتهامات واهی علیه جریان شیعی غیر نصر، حتی حذف و ترور همسنگران اش و رقبایش از صحنه سیاست، زراندوزی و تجارت؛ دستاورد دیگری نداشت و ندارد.

قتل عام مردم بهسود توسط طالبان کوچی نما، قتل عام مردم میرزا اُلنگ، قتل عام جنبش روشنایی و بخون غلطیدن مردم هزاره در راههای مواصلاتی جلریز، غوربند و درّه تخت( از غور تا هرات)، شدّت عصبیّت های حزبی و اختلافات درونی در سطح هزاره جات از ضعف های عمده و تیکه داری جناب استاد خلیلی و جریان سازمان نصر او هدیه ای ۲۷ ساله است؛ برای جامعه شیعه و هزاره ها.

منتقدین جناب استاد خلیلی اینهمه را به سیاست ضعیف و فریبکارانه اش، به حیث میراث دار حزب وحدت و میراث خوار استاد مزاری و تیکه دار جامعه شیعه و هزاره بر او حواله میدهند.

اکنون جناب استاد خلیلی در بامیان آمده است تا در حمایت از روند صلح، اعلان موضع کند در برابر نظام کنونی.

شعبان سادات موسوی