خلیلی با چه کسی صلح می‌کند؟

  • انتشار: ۱۶ جوزا ۱۳۹۶
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 23927

اشرف غنی احمدزی، محمدکریم خلیلی را به ریاست شورای صلح برگزید و تا کنون این انتصاب، بازتاب‌های متفاوتی داشته است.  برخی از تحلیل‌گران با دیدۀ تردید نگاه کرده و چنین انتصابی را کم‌اهمیت جلوه داده‌اند.

اما برخی از هوادران ایشان، چنین کاری را فتح‌الفتوح دانسته و انتخاب ایشان به ریاست شورای صلح را دلیل بر شایستگی وی دانسته‌اند.

جدا از این که شورای صلح تا کنون چه دستاوردی داشته و اصولاً شورای صلح با چه کسانی مذاکره کرده و آن ها را به صلح با حکومت دعوت می‌کند، چنین انتخابی در این شرایط حساس می‌تواند به دنبال اهداف زیر باشد:

1 – حکومت متزلزل و بدنام اشرف غنی در این روزها به شدت زیر فشار افکار عمومی قرار داشته و موجی از اعتراضات به آدرس حکومت فرستاده می‌شود. بخش وسیعی از این انتقادها از سوی اقوام غیر پشتون است که سالها مورد تبعیض بوده و هستند. بدون تردید، اشرف غنی، خواسته با این کار، دهن برخی را بسته و از انتقادهای جاری و فشار شدید مردمی، به سمت دیگر هدایت کند.

2 – اشرف غنی خواسته است با این کار از اتحاد احتمالی اقوام غیر پشتون جلو گیری نماید. انتخاب مهره‌های سوخته و رهبران جهادی و مشغول ساختن آنان در قالب حکومت و نهادهای وابسته یکی از این راه‌هاست.

3 – اشرف‌غنی می‌خواهد به منتقدین بگوید: آرام باشید که من یک هزاره را به ریاست شورای عالی صلح برگزیده‌ام که از حکومت در گفت‌وگو با مخالفین نمایندگی کند. این، یعنی که تبعیض نیست.

4 – در درازمدت، با انتخاب خلیلی به ریاست شورای صلح، موقعیت وی در میان مردم تضعیف می‌شود، زیرا این نهاد از ابتدا تا کنون کاری از پیش برده نتوانسته است. با گذشت ایام، بخشی از انتقادها را می‌شود به آدرس خلیلی فرستاد که چرا پروژۀ صلح نا موفق بوده و طالبان هر روز کشتار می‌کند.

حقیقتش حکومت فعلی افغانستان از ابتدای تشکیل با گروه تروریستی طالبان روبرو بوده است؛ گروهی که هیچ وقت از سوی حامدکرزی، بادار محمدکریم خلیلی، تروریست خطاب نشده بلکه «برادران ناراضی» خطاب شد. طالبان تاکنون حکومت افغانستان و قانون اساسی را قبول نداشته و علیه آن اعلام جهاد کرده و رسماً با آن می‌جنگد. در این اواخیر گروه ترورریستی و موهوم داعش هم در کشور اضافه شده است.

اکنون پرسش این است خلیلی با چه کسی و چگونه می‌خواهد صلح کند؟ کارکرد طالب روشن است و دنبال آدرس داعش کجا می‌گردد؟ یا دنبال گروه تروریستی حقانی در داخل پاکستان چگونه می‌گردد؟

شورای صلح تاکنون بی‌دست‌آورد بوده و خواهد بود. اگر پیوستن حکمتیار به دولت را مثال بزنیم، نتیجه برقراری ارتباط خود احمدزی و آمریکا بوده است، نه شورای صلح. پس شورای صلح تا کنون چه کار کرده است؟

محمد حسین فیاض