خلیلزاد: در صورت نقض توافقنامه توسط طالبان، آمریکا و جامعه جهانی علیه آنها اقدام میکند

  • انتشار: ۸ ثور ۱۴۰۰
  • سرویس: بین الملل
  • شناسه مطلب: 111666

زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان گفت که اگر گروه طالبان سعی کنند توافقنامه را نقض و یا قدرت را در دست بگیرند، با تحریم ها و انزوای بین المللی روبرو خواهند شد.

وی افزود که در صورت نقض توافقنامه از سوی طالبان، نه تنها آمریکا بلکه جامعه جهانی نیز علیه آنها اقدام خواهد کرد.

خلیلزاد اظهار داشت: آنها (طالبان) در انزوا قرار خواهند گرفت، از سوی کشورهای منطقه تحریم خواهند شد، در منطقه و جامعه بین الملل اتفاق نظر قابل توجهی در برابر گرفتن قدرت توسط طالبان وجود دارد.

وی از رهبران پاکستان خواست تا برای کاهش خشونت و حمایت از یک تصمیم مسالمت آمیز در منطقه، از روش خود برای کاهش خشونت استفاده کنند.