خروج نیروهای خارجی موضوع حل نشده حکومت وحکمتیار

  • انتشار: ۱۰ جوزا ۱۳۹۵
  • سرویس: تیتر 1
  • شناسه مطلب: 13402

حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار می‌گوید موضوع جدول زمانی خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان هنوزهم مسئله حل ناشده بین این حزب و حکومت افغانستان است.

سرپرست حزب اسلامی می‌گوید مذاکرات صلح این حزب با حکومت افغانستان ادامه دارد ولی هنوز هم مسایلی موجود اند که روی آن توافق صورت نگرفته است.

گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی که هنوز هم نامش در لست سیاه امریکا درج است در محل نامعلوم است و تا حال خود در مورد مذاکرات جاری صلح حزب‌اش با حکومت افغانستان به رسانه‌های چیزی نگفته است.

محمد حکیم حکیم معاون و سرپرست حزب اسلامی حکمتیار در صحبت با رادیو آزادی گفت، در بعضی مسایل هنوز هم اختلافاتی موجود اند. آقای حکیم گفت، برای خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان باید یک جدول زمانی معین ایجاد گردد.

وی گفت: “موضوع مورد اختلاف حضور نیروهای خارجی در افغانستان است و برای این کار باید حداقل یک جدول زمانی معقول ایجاد گردد. حزب اسلامی روی این مسئله تأکید دارد که یک جدول معقول زمانی برای خروج قوای بین‌المللی وضع گردد که بر اساس آن نیروهای خارجی افغانستان را ترک نمایند و این کشور از حالتی که با آن مواجه است، خارج گردد.”

حزب اسلامی به رهبری حکمتیار در یک و نیم دهه گذشته مانند طالبان روی مخالفت‌های نظامی تأکید داشت ولی مذاکرات با حکومت افغانستان را بعد از آن آغاز کرد که از شرط قبلی‌اش که همانا خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان بود دست برداشت.

سرپرست حزب اسلامی همچنان گفت، این حزب از مذاکرات صلح با طالبان حمایت می‎کند.

بعد از کشته شدن ملا اختر محمد منصور رهبر طالبان در اثر حمله طیارۀ بی‌پیلوت امریکایی، گلبدین حکمتیار در پیامی ضمن تسلیت برای کشته شدن ملا منصور،از طالبان خواست به این حزب پیوسته، از جنگ دست بردارند و به پروسه صلح بپیوندند.

کابل به روز شنبه و پنجشنبه صحنۀ  مخالفت صلح با حزب اسلامی حکمتیار بود. مخالفین می‌گفتند صلح با حکمتیار به معنای زیرپا کردن عدالت است.