خانواده کانادایی آزاد شده از بند شبکه حقانی از 5 سال اسارت شان چه گفتند؟

  • انتشار: ۲۲ میزان ۱۳۹۶
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 31859

خانواده کانادایی رها شده از بند شبکه حقانی در پاکستان، پس از ورود به تورنتوی کانادا گفته است که یکی از کودکانش را حقانی کشته و برخانمش نیز تجاوز کرده اند. این خانواده پنج سال پیش توسط تروریست ها به اسارت گرفته شد.

این خانواده روز چهارشنبه پس از پنج سال اسارت در قید طالبان٬ از نزد شکبه حقانی در پاکستان رها شدند و  پنجشنبه به کانادا رسیدند.

کاتلان کولمان، بانوی این خانواده که اصلن شهروند امریکایی است٬ زمانی که از سوی طالبان در افغانستان ربوده شده بود٬ باردار بود و چهار فرزند هنگامی اسارت داشت که تولد فرزند چهارمی‌اش پیش از این رسانه‌یی نشده بود.

جوش بایلی، مرد این خانواده که شهروند کانادا است٬ به رسانه‌ها گفت: (حماقت و شیطنت شبکه حقانی است که یک مرد مسافر و خانم باردارش را که مصروف کمک به مردم قریه تحت اداره طالبان در افغانستان بودند٬ را ربوده و کودک دخترما را کشتند.)

به گفته آقای بایلی، خانمش از سوی یک محافظ شبکه حقانی به حمایت فرمانده اش مورد تجاوز قرار گرفته است و یکی از کودکانش هم در حالت صحی خوبی نیست.

به گفته وزارت خارجه پاکستان و تاییدی مسوولان نظامی امریکا٬ این خانواده با اطلاعات استخباراتی امریکا و عملیات نظامی پاکستان، در این کشور از قید شبکه حقانی رها شده اند.

رییس جمهور امریکا که در راهبردش بر فشاربالای اسلام‌آباد تاکید کرده، این اقدام پاکستان را ستوده و در صفحه تویترش نگاشته است که امریکا روابط خیلی خوبی را با پاکستان و رهبران آن کشور آغاز کرده است.

شبکه هراس افگنان حقانی در فهرست سیاه امریکا قرار دارد. این شبکه در بدل رهایی این خانواده امریکایی-کانادایی، سال گذشته با پخش نوار ویدیویی، خواهان رهایی رهبرشان از سوی امریکایی ها شده بود.