حکومت بعد از چندین ماه، تعدادی از نامزد وزرا را به پارلمان معرفی می کند

  • انتشار: ۲۴ عقرب ۱۳۹۶
  • سرویس: پارلمان
  • شناسه مطلب: 33295

بعد از ماه ها حکومت تصمیم گرفته است که 13 نامزد وزیر را جهت اخذ رای اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی کند. این نامزد وزرا شنبه 4 قوس سال جاری به پارلمان معرفی خواهند شد.

بر اساس وعده وزارت دولت در امور پارلمانی قرار است به زودی ۱۳ نامزد وزیر جدید با تغییرات نسبت به لیست قبلی نامزدوزرا، جهت کسب رای اعتماد به مجلس معرفی شود.

هیات اداری مجلس نمایندگان می‌گوید که وزارت دولت در امور پارلمانی وعده داده است که نامزد وزرای جدید را به تاریخ شنبه ۴ قوس به مجلس معرفی می‌کند.

نذیر احمد احمدزی معاون دوم مجلس نمایندگان امروز چهار شنبه، ۲۴ عقرب، به رسانه‌ها گفت که معرفی نامزد وزرای جدید کابینه به روز شنبه چهارم قوس در آجندای مجلس گنجانیده شده است.

آقای احمدزی گفت، وزیر دولت در امور پارلمانی وعده داده است که تمامی نامزد وزرای جدید معرفی و به مشکل سرپرستی در کابینه پایان داده شود.

او هشدار داد در صورتی‌که تمامی نامزد وزرای کابینه معرفی نشود، بودجه‌ وزراتخانه‌های که با سرپرست اداره می‌شوند از سوی مجلس قطع خواهد شد.

پیش از این، برخی نمایندگان از معرفی نشدن نامزد وزرای امور خارجه، اطلاعات و فرهنگ و معارف انتقاد داشتند و می‌گفتند که حکومت باید نامزدان این وزارتخانه‌ها را نیز معرفی کند.

هم اکنون، ۱۳ وزارتخانه توسط سرپرست اداره می‌شوند. برخی این وزارت‌ها یک سال است که در سرپرستی به سر می‌برند.