حکومت: امضاء های عطا محمد نور دیگر اعتبار ندارد

  • انتشار: ۲۴ جدی ۱۳۹۶
  • سرویس: تیتر 2
  • شناسه مطلب: 35550

مقام های حکومت وحدت ملی می گویند: هیچ گونه مکتوب و پیشنهاد از ولایت بلخ که به امضای عطا محمد نور باشد منظور نمی شود و امضای آقای نور دیگر اعتبار ندارد و امتیازها و معاش کارمندان محلی بلخ هم اگر به امضای عطا محمد نور باشد از سوی حکومت اجرایی نمی شود.

این مطلب را منیره یوسف زاده سخنگوی اداره مستقل ارگان های محلی بیان کرد و گغت که به لحاظ قانونی اقای نور دیگر والی نیست و امضایش دیگر برای اداره ارگان های محل و وزارت خانه ها حالت رسمی ندارد.»

اقای نور در واکنش به این تصمیم کابل تاکید کرده که تحت هیج شرایطی تا زمان حصول توافق نهایی با ارگ از سمت خود کنار نخواهد رفت، و چنانچه دولت از اجرای معاش کارمندان اداری در بلخ خودداری کند، وی از محل درامد های بندر حیرتان آن ها را پرداخت خواهد نمود.

اقای نور باردیگر، حکومت را به مخالفت با چهره های جهادی کشور متهم کرد و از هوادارانش خواست که به افرادی که قصد دارند دوباره درمیان مردم جای پا باز کند، اعتماد نکنند.