حکمتیار و اظهارات اخیرش

  • انتشار: ۱۱ ثور ۱۳۹۶
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 21586

اظهارات اخیر گلبدین حکمتیار در لغمان و جلال آباد در مورد حکومت، رسانه ها، زنان، اهل تشیع، آزادی سیاسی و….چیزی تازه و دور از انتظار نیست. اگر وی سخنانی غیر از آنچه بیان کرده است، بر زبان می آورد جای شگفتی داشت.

آنچه اکنون در ارتباط به سخنان حکمتیار پرسش برانگیز می باشد این است که وی با کدام پشتوانه و اعتماد داخلی یا بیرونی اینگونه پای را از چارچوب توافقنامه امضا شده با حکومت فراتر گذاشته و بر واقعیت های کنونی جامعه و دست آوردهای پانزده ساله می تازد و نظام سیاسی و قانون اساسی را به هیچ می انگارد؟

رئیس جمهور که خود را حافظ و مجری قانون می داند در برابر این بی حرمتی ها چه موضعی خواهد داشت؟ آیا سکوت ذلت بار فعالان سیاسی و نهادهای مدنی، بجز از پست های فیس بوکی، عرصه را برای عرض اندام افرادی مثل حکمتیار آماده نمی سازند؟ نظاره گری حامیان خارجی حکومت آیا این شائبه را تقویت نمی سازد که حکمتیار از یک نقطه قابل اعتماد برخوردار است؟

جغرافیا و تاریخ و سیاست در افغانستان هیچ وقت بر مدار تعریف شده قرار نداشته است. همانگونه که از متن جامعه سنتی ، رژیم کمونیستی سربلند کرد، و همانگونه که در عصر دموکراسی سلطه طالبانی را شاهد بود، هیچ بعید نیست که از دل نظام دموکراتیک و حقوق بشری کنونی یک امارت اسلامی دیگر سربلند کند! برای دنیا هم وقتی منافع اش تامین باشد هیچ فرقی نمی کند ، همانگونه که رژیم های شیخ نشین قابل قبول است ، امارت گلبدین هم قابل قبول خواهد بود!

‌شکور اخلاقی