حکمتیار: دست ناپاک خارجی ها عامل رویدادهای خونین در افغانستان است

  • انتشار: ۲ اسد ۱۳۹۶
  • سرویس: سیاست
  • شناسه مطلب: 26996

گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان می گوید که کشورهای خارجی هیچگاه در فکر خاتمه جنگ در افغانستان نیستند و ما باید این توقع را نداشته باشیم که آنها در تحکیم صلح و خاموش ساختن شعله های جنگ در افغانستان همکاری می کنند.

رهبر حزب اسلامی که در دیدار با برخی از جوانان اقوام مختلف سخن می گفت مدعی شد که برخی از حلقات در صدد حذف حزب اسلامی از صجنه سیاسی افغانستان بوده اند اما موفق به این کار نشده اند.

وی همچنین گفت که در انفجارهای صورت گرفته در افغانستان و به ویژه انفجارهای مساجد و مراکز مذهبی دست های خارجی در کار است و این گونه اعمال را کسانی مرتکب می شوند، که منافع خود را در جنگ و ناامنی جستجو می کنند.

حکمتیار همچنین در حالی خواستار وحدت اقوام شد که در روزهای گذشنه خود بارها متهم به ایجاد حساسیت های قومی در کشور شده است.