حکایت «مریم جیگر» و «هند جگرخوار»

  • انتشار: ۳۰ ثور ۱۳۹۸
  • سرویس: دیدگاه
  • شناسه مطلب: 62052
نماینده زن پارلمان افغانستان

راحل موسوی در فیس بوکش نوشت:

در روایت است که پارلمان را اکسیری است وارونه؛ از آن‌سان که طلا را مس می‌بگرداند و مس را آهنی قراضه که به هیچ کاری ناید جز آن که 7 کیلویی به 70 افغانی فروخته گردد به سوداگرانی کوچه‌گرد که با آوازی نکره فریاد و فغان برمی‌کنند خریدنِ همزمانِ نان خشک و آهن کهنه و بطری خراب و چپلق پاره و چراغ سوخته دیگر روشن‌نشونده را.

این اکسیر با آدمیان نیز آن می‌کند که گویی هرکدام ـ چه مذکر و چه مؤنث ـ دیوی است دَیُّوث و دَدمَنِش که حتی اگر «مریم جیگر» هم باشند، در همان روز اول ورود به تالار آن خانه خونین «هند جگرخوار» گردند و از «سماء» عُلو و عزت به «ارض» زبونی و ذلت فرود آیند و مردی «اصولی»نام را بر هر آنچه اصول انسانی و وجدانی باشد، برتری نهند.

پیران طریقت و صاحبدلان بی‌دولت از شر پارلمان هر دولت، به خدای سبحان پناه برده‌اند که خیلی کثیر و جمعی غفیر از ساکنان این خانه در ولایت و رِقِّیت ابلیس لعین گرفتارند.