حوزه تاجیک ها و جمعیت اسلامی ظرفیت سیاست در سطح کشور را ندارند

  • انتشار: ۴ قوس ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 99613

این بروی هم زدن، دامن خود را بالا کردن، تف بروی هم انداختن، مانند کودکان بروی هم پریدن، سیاست نیست. عقلانیت نیست. تدبیر و مدیریت نیست.

این برخورد های سبک و سخیف اهل سیاست حوزه تاجیک ها و منسوبین پیشین و امروز جمعیت اسلامی در افغانستان در برابر هم نشان می‌دهد که این ها ظرفیت سیاست در سطح کشور را ندارند. از این رو این ها را نه اشرف غنی، نه کرزی، نه طالبان و نه امریکایی ها و اروپایی ها و حتی روس ها جدی نمی گیرند و فقط به عنوان ماموران دست چندم در حاشیه های سیاست افغانستان به سوی آنها می بینند و در همان حاشیه ها به عنوان مامور حفظ می کنند. ‌

مگر این ها مشاور یا مشاورین خوب و با عقلانیت سیاسی ندارند که این ها را متوجه کنند؟

محمد اکرام اندیشمند