حمایت جامعه جهانی از تمویل صندوق وجهی ارتش ملی

  • انتشار: ۱۸ جوزا ۱۳۹۵
  • سرویس: تیتر 2
  • شناسه مطلب: 13637

در نشست نماینده های خاص، کشورهای همکار با افغانستان تعهد به همکاری برای تمویل صندوق وجهی ارتش ملی افغانستان برای چهارسال آینده ابراز داشته شد.

نشست گروه بین المللی تماس هر سال سه تا چهار مرتبه در یکی از پایتخت های کشورهای عضو دایر می شود نشست گروه بین المللی تماس هر سال سه تا چهار مرتبه در یکی از پایتخت های کشورهای عضو دایر می شود.

وزارت امور خارجه با نشر خبرنامه ای گفته است که نشست گروه بین المللی تماس به ریاست مشترک حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت امور کشور و خانم سابین شپاراوسر نماینده خاص جمهوری فدرال آلمان برای افغانستان و پاکستان دو روز قبل به میزبانی ترکیه برگزار شد.

در این نشست، نماینده های خاص کشورهای همکار با افغانستان و هیئت های عالی رتبه بیشتر از ۵۰ کشور و مقامات ارشد برخی از سازمان های بین المللی اشتراک کرده بودند.

موضوع اصلی این نشست را تبادل نظر میان همکاران افغانستان و کشورهای عضو ناتو برای تدویر موفقانه کنفرانس امنیتی، که تا یک ماه آینده در حاشیه نشست سران ناتو در وارسا دایر خواهد شد، و همچنان تدابیر لازم برای برگزاری کنفرانس توسعه یی افغانستان تشکیل می داد.

گفته شده که در این نشست پیرامون راهکارها و مسایل عمده در مورد پروسه صلح افغانستان، همکاری های منطقه یی و فرصت های بیشتری که در این موارد روی دست اند،‌ نیز بحث شده است.

بر اساس خبرنامه وزارت خارجه، اشتراک کنندگان این نشست، برای آموزش و مشوره دهی به نیروهای دفاعی و امنیتی در چارچوب مأموریت حمایت قاطع، تعهدات ابتدایی مالی خود را برای تمویل صندوق وجهی ارتش ملی کشور برای چهار سال آینده اعلام کرده اند.

نشست گروه بین المللی تماس هر سال سه تا چهار مرتبه در یکی از پایتخت های کشورهای عضو دایر می شود.

این نشست برای ۱۸ مین بار به میزبانی مشترک افغانستان و آلمان در استانبول دایر شد، قرار است نشست بعدی به منظور انسجام و همآهنگی بیشتر کنفرانس بروکسل در حاشیه اجلاس مجمع عمومی ملل متحد در نیویارک برگزار شود.