حزب عدالت و توسعه انتخابات پیروز انتخابات ترکیه شد

  • انتشار: ۱۱ عقرب ۱۳۹۴
  • سرویس: بین الملل
  • شناسه مطلب: 11104

حزب عدالت و توسعه ترکیه با کسب ۴۹.۳ درصد آراء در انتخابات پارلمانی ترکیه به پیروزی رسید.

به گزارش خبرگزاری اطلس، به دنبال برگزاری انتخابات پارلمانی در ترکیه، کل آراء ماخوذه شمارش شد.

بر اساس نتایج اعلام شده حزب حاکم عدالت و توسعه پیروز این انتخابات شده است.

حزب عدالت و توسعه ۴۹.۳ درصد آراء را به خود اختصاص داده است.

با این نتایج حزب عدالت و توسعه به تنهایی تشکیل دولت خواهد داد.

نتایج حاصل از شمارش ۸۵ درصد از کل آراء ماخوذه بصورت ذیل منتشر شده است:
حزب عدالت و توسعه % ۴۹.۳
حزب جمهوریخواه خلق % ۲۵.۴
حزب حرکت ملی % ۱۲
حزب دموکراتیک خلقها % ۱۰.۵

حزب عدالت و توسعه با این نتایج ۳۱۶ نماینده راهی مجلس ملی کبیر ترکیه خواهد کرد.
احزاب جمهوری خواه خلق، حرکت ملی و دموکراتیک خلق ها نیز به ترتیب ۱۳۴- ۴۱ و ۵۹ نماینده راهی مجلس خواهند کرد.