حذف آموزه های شیعی از کتب درسی

  • انتشار: ۳ جدی ۱۴۰۱
  • سرویس: دیدگاه
  • شناسه مطلب: 135037

زمانی یک ملت به طرف همبستگی و وحدت می رود که صاحبان قدرت، رفع تبعیض ها و بی عدالتی های ساختاری را از وظایف خود بدانند و برنامه مداوم در جهت زدودن این تبعیض های تاریخی و ساختاری داشته باشند.
متاسفانه در افغانستان نه تنها تبعیض های ساختاری رفع نمی شوند بلکه شدید تر می شوند و افزایش می یابند.
اگر گزارش اخیر رسانه ها در مورد حذف آموزه های شیعی از کتب درسی مکاتب دقیق باشد، شاهد موج جدیدی از اعمال تبعیض های ساختاری هستیم که این بار نهاد آموزش و معارف را تبدیل به ساختار اعمال ستم و تبعیض می کند.

شجاع حسین محسنی

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟