حدود ۹۵ درصد زنان در ولایت پکتیا تذکره ندارند

  • انتشار: ۲۳ دلو ۱۳۹۶
  • سرویس: تیتر 2
  • شناسه مطلب: 36982

مقامات دولتى در ولایت پکتیکا مى گویند که در این ولایت، هنوز هم ٩۵ درصد زنان و ٣٠ درصد مردان تذکره نگرفته اند، که این یک مشکل بزرگ است.

به گزارش پژواک؛ مومن خان کمال وال بزرگ قومى در شرنه گفته است که در این ولایت، فقط آنعده از زنان تذکره دارند که به حج رفته، سفر خارجى داشته و یا هم براى ساخت وثیقه، به تذکره نیاز داشته اند.

او گفت: “زنان دارندۀ تذکره، یک درصد زنان این ولایت را تشکیل میدهند، پس گفته مى توانم که در اینجا اکثریت زنان تاکنون تذکره نگرفته اند.”

به گفتۀ وی، محدودیت هاى فرهنگى در این ولایت تاکنون برداشته نشده است، مردم و خانواده ها نمى خواهند که به خانم هاى خود تذکره بگیرند؛ چرا که اخذ تذکره در اکثر مناطق به زنان یک نوع طعنه است.

به گفتۀ موصوف، ولسوالى هایى نیز وجود دارد که تاکنون مردان در آن نیز تذکره ندارند.

او گفت: “در ولسوالى ها دوردست طالبان حاکمیت دارند، مردم نیز به گرفتن تذکره علاقمندى ندارند.”

بى بى آمنه باشنده قریۀ دیگان شرنه مرکز این ولایت، به پژواک گفت که در ولایت ما فقط مردان حق دارند که تذکره بگیرند.

او افزود: “مردان به زنان تذکره نمى گیرند، این را تنها حق خود مى دانند، زنان نیز به اخذ تذکره علاقمندى نشان نمى دهند؛ چرا که زنان دیگر به آنها طعنه مى دهند که به دولت رفته و تذکره گرفته است.”