حاکمیت مافیا شاخ و دم ندارد!

  • انتشار: ۱۸ عقرب ۱۳۹۸
  • سرویس: دیدگاه
  • شناسه مطلب: 70842
میدان هوایی هرات

مافیای حاکم برسیاست و اقتصاد، درپی تراکم موقتی مسافرین کابل-هرات تا توانستند تکت ها را با قیمت چند برابر برمسافرین که اکثرا از ترس جان و ناتوانی حکومت در تامین راه های مواصلاتی زمینی، از طریق هوایی مسافرت می کنند، افزایش دادند. در پی اعتراضات شکل گرفته، باندهای دزد و مافیایی حاکم، به اصطلاح تعدیلی را در نرخ تکت ها بوجود آوردند.

همانطور که مفاد اصلاح و تعدیل در فرهنگ افغانی که مجری اش مفسدین و مافیا می باشد، همواره بدل به فساد و بی عدالتی می شود، این بار نیز تعدیل یا به معنای دقیق تر معامله وزارت ترانسپورت و باندهای مافیایی اولا در عرصه مالی و پولی نقض حاکمیت ملی را مرتکب گردیدند که معیار نرخ را ارز خارجی (دالر) قرار دادند نه واحدپول ملی، دوم این که نرخ جدید درواقع همان میزان افزایش داده شده توسط شرکت های مافیایی است؛ سوم در تعیین نرخ جدید صددرصد سود شرکت های مافیایی مورد توجه قرار گرفته است. زیرا با تعیین حداقل و حداکثر ، دست دزدان مافیایی باز گذاشته شده است.

نویسنده: شکور اخلاقی