حامله شدن 20 زن توسط پدر روحانی!

  • انتشار: ۱۶ جوزا ۱۳۹۸
  • سرویس: دسته بندی نشده
  • شناسه مطلب: 63226

پدر روحانی ۲۰ زنی را که برای عبادت به کلیسا می آمدند؛ حامله کرده است.

شوهران ۲۰ زن نایجیریا‌یی اجازه دادند که همسران شان توسط یک کشیش محلی حامله شوند.

در ایالت انوگو ، تیموتی انگو پدر روحانی جنبش عیسوی تاکستان ترنیتی مقدس متهم شده است که ۲۰ زنی را که برای عبادت به کلیسا می آمدند؛ باردار نموده است.

انگو ادعا می کند که ارواح مقدس به او دستور داد تا زنان متعلق به این جنبش مذهبی را بدون توجه به وضع خانواده گی آنها و اینکه این زنان متاهل بودند،حامله کند. گزارش شده است که هر فرزند متولد شده تا پایان عمر با مادر خود در کلیسا باقی خواهد ماند.

طی ماه‌های گزارش‌های زیادی از آزار و سوء استفاده جنسی در کلیسا نشر شده تا جایی که این رسوایی‌های جنسی انتقادات بسیاری را در سراسر جهان علیه کلیسای کاتولیک و مقامات آن به همراه داشته است.

به نوشته اریانا،موضوع رسوایی جنسی کلیسا و مقامات آن تنها محدود به این ماجرا نبوده و ماه آگوست نیز مقامات پنسیلوانیا گزارشی نشر کردند که شامل لستی از ۳۰۰ کشیش متهم به سوء استفاده جنسی و تلاش کلیسای کاتولیک برای مخفی کردن این موضوع به مدت چند دهه است.

در این گزارش ۹۰۰ صفحه‌ای از سوی جاش شاپیرو، لوی سارنوال ایالت پنسیلوانیا نشر شد، آمده است: مهمترین موضوع تلاش برای کمک به اطفال (قربانیان آزار‌های جنسی) نبوده بلکه تلاش برای مخفی کردن این رسوایی بوده است.

در حالی که بسیاری از مقام‌های کلیسا تصور می‌کردند بحران آزار جنسی در این نهاد محوری کاتولیک‌ها نزدیک به دو دهه است که پایان یافته، اما افشای رخداد‌های مشابه در کلیسا‌های نقاط مختلف جهان موجب شده تا مسئله آزار جنسی اطفال در کلیسا بار دیگر در معرض توجهات قرار گیرد.

نمونه‌های تازه آزار جنسی در کلیسا، عملکرد پاپ فرانسیس را نیز زیر سوال برده است. در روز‌های نخست انتخاب وی به حیث پاپ، یکی از وعده‌هایش مبارزه با پدیده شایع آزار جنسی اطفال در کلیسا بود.