جوان ها به جای سیاست کردن بروند بزکشی کنند

  • انتشار: ۲۵ قوس ۱۳۹۳
  • سرویس: بازار شایعات
  • شناسه مطلب: 1957

مهدی ثاقب نوشت:

نهضت صدای جوانان گفته است که باید 25 درصد از پست های بلند پایۀ دولتی را به جوانان بدهند.

نمیدانم این نهضت صدای جوانان چرا واقعیت های عینی افغانستان را در نظر نمیگیرند؛ ما الحمدالله از سه و نیم دهه به اینطرف جوانان رشیدی در دولت داریم که بصورت دائم العمر جوان مانده اند و تصمیم هم ندارند بمیرند و حکومت را رها کنند؛

مثلا اینها از وقتی که به سن بلوغ رسیده اند و پشت لب شان سیاه شده است در همین سیاست بوده اند و وزیر و معین و سفیر و والی بوده اند تا حالا که سال 1393 است؛ به جوانان دهۀ هفتاد و هشتاد و نود هم اجازه نمیدهند بیایند جوان باشند و در حکومت قرار بگیرند؛

مثلا نعمت الله شهرانی با بالاتر از هشتاد سال سن؛ صبغت الله مجددی با بالاتر از نود سال سن و یا همین آقای وقاد و سیاف و خلیلی و محسنی و گیلانی ها و نادری ها و رهبران جهادی و اربابان چند ایل و قبیله با سن و سال نزدیک به حضرت نوح هم معتقدند که ما هنوز جوان هستیم و برای کار کردن زنده هستیم؛

این جماعت به این باورند که تا ما را کسی نکشد و یا حضرت عزرائیل سراغمان نیاید ما جوان، با طراوت و 18 ساله هستیم و به هیچ صورت ممکن هم از قدرت و زندگی و دولت استعفا نمیدهیم.

طور مثال اگر اینها لطف کردند و از این دنیا هم رفتند فرزندان جوان شان هستند که بیایند و به حیث وزیر و والی و سفیر ادامه دهندۀ راهشان باشند.

در مجموع میخواهم این را بگویم که اگر بنا بر این باشد که در این حکومت شلغم شوربا؛ پنجاه فیصد اشرف غنی و پنجاه فیصد داکتر عبدالله، چند فیصد هم آقای کرزی، سی یا چهل فیصدی را هم کشورهای خارجی و چند فیصدی را هم حزب اسلامی و برخی طالبان میانه رو سهیم باشند با 25 فیصد حضور جوانان در پست های بلند دولتی فکر میکنم لازم باشد این دولت و حکومت را به 500 فی پنچصد ارتقاء دهیم تا سهم همه در آن موجود باشد. البته مشروط به اینکه جوانان دهۀ سی و چهل و پنجاه به جوانان دهۀ هفتاد و هشتاد و نود اجازۀ حضور در این میدان بزکشی را بدهند.