جنگل زیر زمینی در صحرای الاحساء در کشور عربستان

  • انتشار: ۳ جوزا ۱۳۹۷
  • سرویس: دسته بندی نشده
  • شناسه مطلب: 42780

جنگل زیر زمینی در صحرای الاحساء در کشور عربستان واقع شده است.

علت بوجود آمدن این حفره جالب به زمانهای بسیار دور برمی گردد.

آنجا که انسانها در جستجو آب به این منطقه آمدند و با حفر چاه به آب دست پیدا می کنند.

با گذشت زمان دهانه این چاه ریزش کرده و بزرگتر می شود و مکانی مناسب برای رشد گیاهان می شود.