جنگجویان داعش تجهیزات یک مکتب را در جوزجان غارت کردند

  • انتشار: ۱۳ قوس ۱۳۹۶
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 34002

بعد از بردن صدها راس مواشی توسط داعشی ها در جوزجان، اکنون مقامات در این ولایت می گویند، این گروه تروریستی تجهيزات، ميز و چوکى ليسۀ مرکزى ولسوالى درزاب اين ولايت را به يغما برده اند.

بازمحمد داور ولسوال درزاب ولايت جوزجان گفت که  اين مکتب، در قريه اولاد در يک کيلومتری مرکز ولسوالی درزاب موقعيت دارد و داعشيان، قبلا دراين قريه ليسۀ اناثيه را به آتش کشيده و کلکین و دروازۀ آنرا با خود برده بودند .

به گفته وى، شب گذشته آنها از ليسۀ ذکور که در همين قریه واقع است ميز, چوکی, مفروشات و ساير تجهيزات آنرا با خود برده اند و اگر وضعيت به همين منوال ادامه پيدا کند، آنها کلکين و دروازه مکتب را نيز با خود مى برند.

عبدالحی يشين رييس معارف ولايت جوزجان گفت: “ما اوضاع بحرانی ولسوالی درزاب را از بابت عدم موجوديت امنيت به مقامات وزارت معارف گزارش داده ايم و نسبت فعاليت گروه داعش دراين ولسوالی، حداقل ٤٢ باب مکتب مسدود است که تعداد مجموعی مکاتب در اين ولسوالی به ٤٥ باب مى رسد.”

او گفت که اکنون حداقل ١٧ هزار شاگرد در اين ولسوالی نسبت فعاليت گروه داعش، در حالت بی سرنوشتی بسرمى برند و داعشيان ١٢ مکتب را در ولسوالی قوش تپه نيز به روی دانش آموزان بسته اند.

ولسوالی درزاب و قوش تپه، از شمار ولسوالی های نا امن ولایت جوزجان محسوب میشوند که قسمت اعظم آن در کنترول گروه داعش قرار دارد.