جنرال دوستم حکومت را به «عوام فریبی» و «نیرنگ» متهم کرد

  • انتشار: ۲ سنبله ۱۳۹۸
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 68629
جنرال دوستم

عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری کشور در دیدار با بزرگان، علما، نمایندگان شورای ولایتی، نمایندگان زنان و جوانان ولایت جوزجان گفت: تنگ نظری ارگ ریاست جمهوری در مقابل دیگران سبب شده که یک حلقه کوچک با استفاده از قدرت، عقده‌گشایی نماید.

وی دولت را متهم کرد که با نیرنگ و عوام‌فریبی با استفاده از شخصیت‌های ناشناخته، از نام حکومت در روند صلح و مذاکره سوء استفاده می کند.

دوستم افزود: ارگ می‌خواهد با ترفند سیاستِ تفرقه افکنی در میان رهبران و اقوام، حکومت خود را تداوم بخشد؛ ملت افغانستان هرگز اجازه نخواهد داد تا تیم کنونی در ارگ یک‌بار دیگر با نیرنگ حکومت نماید.

معاون اول ریاست جمهوری افغانستان اظهار داشت که طرح‌های امنیتی وی در راستای تامین امنیت بسیار مفید بودند ولی برای عملی شدن این طرح‌ها توجهی صورت نگرفته است.

دوستم گفت: ملت افغانستان خواهان تغییر این حکومتند و این تغییر با تدبیر کامل به وجود خواهد آمد.

وی اضافه کرد: ارگ با سیاست‌های نادرست خود امنیت را در سطح کشور وخیم ساخته و این امر نگرانی‌ها برای به وجود آوردن جنگ سمتی و قومی در کشور را افزایش داده است.