جناب اشرف غنی! ادبیات اصیل افغانی چیست؟؟

  • انتشار: ۲۱ عقرب ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 97806
اشرف غنی

جناب اشرف غنی در خارج تحصیل کرده‌ای و در خارج کار و زندگی کرده‌ای، ادعا داری که متفکر دوم جهان استی؛ در هیچ کشوری دیده‌ای‌که ریاست‌جمهوری آن فرمان داده باشد، ادبیات اصیل آن کشور در علم و تحقیق درنظر گرفته شود؟ علم و تحقیق جدا از ادبیات، مذهب، قومیت و… است.

ما منتظر این بودیم که ریاست‌جمهوری فرمان بدهد در نوشتن پایان‌نامه‌ها و تحقیق در دانشگاه‌ها و اکادمی علوم ماهیت علم، روش تحقیق و ادبیات علمی جدی گرفته شود.

متاسفانه فرمان داده‌ای‌که در نوشتن پایان‌نامه‌ها و تحقیق «ادبیات اصیلافغانی» در نظر گرفته شود. ادبیات اصیل افغانی را توضیح بدهید که چیست؟ اگر افغانستان ادبیات اصیل افغانی دارد، این ادبیات اصیل چه ارتباطی با علم می‌تواند داشته باشد؟ چرا تا هنوز در بهبود روابط، آسایش و امنیت کشور از این ادبیات اصیل افغانی بی بهره مانده‌ایم؟ شما امنیت کشور، امنیت دانشگاه‌ها و امنیت آموزشگاه‌ها را بگیرید، بعد نگران ادبیات اصیل افغانی باشید و ادبیات اصیل افغانی را جانشین علم و روش تحقیق بسازید. اعمال هر رویکرد غیر علمی‌ای بر علم از اعمال رویکرد مذهبی، داعشی و طالبانی تفاوتی ندارد. در دانشگاه‌های افغانستان نگران ماهیت علم و روش تحقیق باید باشیم. دانشگاه‌های افغانستان را باید از رویکردهای غیر علمی قومی، مذهبی و افغانی‌گری نجات بدهیم. در دانشگاه‌های افغانستان هر رویکرد غیر علمی‌ای می‌تواند وجود داشته باشد اما رویکردی‌که وجود ندارد، #رویکرد_علمی است.

بودجه ۲۴ میلیون دالری بن سلمان برای سرکوب مخالفین در خارج

یادداشت: این سه نامه از نشانی ریاست‌جمهوری در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود.

یعقوب یسنا

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟