جامعه تشیع و صلح افغانستان

  • انتشار: ۲۲ اسد ۱۳۹۹
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 91769

کشور ما در آستانه صلح و آغاز مذاکرات بین الافغانی قرار دارد. نشست مهم و تعیین کننده؛ در این میان اما نگرانی جامعه تشیع کشور در اینده به دلیل آسیب پذیری از سوی گروه های افراطی مانند داعش، نکته مهم و حیاتی است. بنابراین نماینده گان جامعه تشیع در مذاکرات، باید مطالبات مردم خود را صریح و قاطع و مستدل تبیین نمایند؛ هر نوع تغییر در نظام سیاسی و قانون اساسی نباید در مغایرت با منافع جمعی مردم افغانستان و ازجمله جامعه تشیع قرار گیرد.

با توجه به تقابل گذشته میان طالبان و جامعه تشیع، اکنون وقت آن است تا طالبان واقعیت های سیاسی و عینی افغانستان را به درستی درک کند و از روند اقتدار گرایی دست بردارد تا هیچ مجموعه سیاسی، قومی و مذهبی در افغانستان احساس محرومیت نکند. برای نمایندگان ما در صورتی که نتوانند مطالبات سیاسی و داعیه تاریخی جامعه تشیع را در مذاکرات، تحقق ببخشند، اتحاد و همسویی با سایر مجموعه های سیاسی یک فرصت است تا از این رهگذر با دست پر از مذاکرات برگردند. اما دفاع نکردن از خواست های شهروندی و برابری که داعیه مردم افغانستان و بویژه جامعه تشیع است، تحت هیچ شرایطی قابل قبول نیست.

دکتر عبداللطیف نظری