تیفا: نشست دیروز کمیسیون انتخابات، کورگره انتخابات را بیش از پیش محکم کرد

  • انتشار: ۱۸ قوس ۱۳۹۸
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 71984

بنیاد انتخابات شفاف افغانستان(تیفا) در انتقاد به نشست معلوماتی روز گذشته کمیسیون انتخابات می گوید روش غلط برای مدیریت این نشست با تیم ها و ناظرین انتخاباتی و عدم ارایه پاسخ قانونی و قناعت بخش، کورگره انتخابات را بیش از پیش محکم کرد.

تیفا امروز در بیانیه ای تصریح کرد که نشست عمومی کمیسیون انتخابات را فرصتی برای گردهم آمدن شرکای انتخاباتی، تفاهم و تعامل نهادهای ذیدخل انتخاباتی، نه گفتن به بن بست و بحران انتخاباتی و حمایت از اصل شفافیت و پاسخ دهی و اراده مردم می داند اما انتخاب روش غلط برای پیشبرد و مدیریت این جلسه مهم انتخاباتی، نمایشی ساختن آن و عدم ارایه پاسخ منطقی، قانونی و قناعت بخش به طرف های ذیدخل، باعث انحراف جلسه از مسیر و هدف اصلی شده و حتی کورگره انتخابات را بیش از پیش محکم کرده است.

به گفته این نهاد دلایلی که جلسه روز گذشته کمیسیون را به نتیجه مطلوب نرساند، ظرفیت پایین کمیسیون انتخابات برای مدیریت و رهبری جلسه و عاجز بودن و سکوت در مقابل سوالات و اعتراضات تکت های انتخاباتی و تاکید بر تصامیم غیرقانونی شان بوده است که در نهایت این جلسه دست آوردی نداشته و قضیه را از گذشته نیز مغلق تر کرده است.

تیفا تاکید کرده که چنین جلسه ها باید توسط یک داور ملی یا بین المللی برگزار و مدیریت شود و کمیسیون نیز بر مبنی قانون انتخابات، لوایح و طرزالعمل ها برای تک تک نگرانی ها پاسخ قناعت بخش ارایه کند.