توجیه کشتار مردم توسط طالبان

  • انتشار: ۲۹ میزان ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 95861
طالبان

سخنگوی گروه طالبان در گفت و گو با کریم امینی گزارشگر طلوع نیوز با استناد به فتوای یک هزار و پنجصد مولوی ، مردم افغانستان را به همدستی با خارجی های کافر متهم و کشتنشان را توجیه شرعی کرده است.
این شاید بی بنیاد ترین توجیهی باشد که از سوی یک گروه بیگانه و نا آشنا با احکام دین مبین اسلام و احکام شریعت صورت می گیرد.

در کجای شریعت ذکر شده که شما مردم عادی، ملکی، غریب کار و بیچاره را که نه سیاست می فهمند و نه از بند و بست های پیش و پشت پرده خبر دارند و فقط به دنبال یک لقمه نان حلال اند، بکشید و آن ها را متهم به همدستی با خارجی ها بکنید؟

این مردم همان هایی هستند که در امارت شما هم از فقر می سوختند، دست فروشی و کراچی وانی می کردند و از ضرب کیبل شما پشت و پهلویشان سیاه بود و شما حتی نمازهای خودرا هم به زور بر سر آن ها می خواندید!

گیریم که حکومت افغانستان با خارجی ها همدست است، اولا مردم غریب کوچه و بازار چه تقصیر دارند؟ ثانیا شما که حالا با قصر سفید نرد عشق می بازید و یار گرمابه و گلستان همید! شما در پیشگاه وجدانتان آیا شرم نمی کنید که با امریکایی ها آتش بس می کنید و این زنان مطلوم و هزاران مانند آن هارا به خاک و خون می کشید؟

آیا در شریعت کشتن زنان، پیر مردان، بیماران و اطفال ممنوع و حرام نیست؟ شما می دانیدطی این همه سال چه تعداد طفل و زن و پیر مرد کشته اید؟ کسانی که صبح از خانه می برایند و پشت سرشان یک مشت زن و بچه خدا خدا می کنند تا نان آور خانواده شان سالم و با چند قرص نان به خانه برگردد؟
آقایان! به خدا شرم است، بس کنید، بس کنید قتل و برادر کشی را!

سید آقا حسین فاضل سانچارکی